TTA, Tekniktjänstearbetsgivarna

Tekniktjänstearbetsgivarna TTA är ett nytt arbetsgivarförbund inom Teknikföretagen. Det nya förbundet organiserar industrinära tjänsteföretag och har bland annat företagen AFRY, Combitech och Assa Abloy anslutet till avtalet.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 med 2,9 % och 1 april 2022 med 1,8 %, om ni inte kommer överens om annan lokalt.
 • Avsättning till deltidspension
  0,3 % den 1 november 2020 och 0,4 % den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden är 1,2 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Vid fyllda 65 år med mer än 4 års anställningstid är uppsägningstiden 3 månader.
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet TTA förändringar 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen

Logga in för att ta del av materialet

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Christoffer Sörman

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-01-12
Till toppen