Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 2020-12-01 – 2023-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Kontakt

Tjänsteföretagen och Medieföretagen har ett gemensamt avtal.
Kontaktförbund är Akavia respektive DIK.

Senast uppdaterad 2021-02-10
Till toppen