Tjänsteföretagen/Revisions- och konsultföretagen

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Avtalsperiod 2021-01-01 – 2023-12-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Senast uppdaterad 2021-02-26
Till toppen