Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Transportföretagen avtalsperiod 1 december 2020 – 30 april 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 
 • Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet
  Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Transportföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Motorbranschen - avtalsperiod 1 december 2020 – 30 april 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen. 
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023. 
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 
 • Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet
  Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Motorbranschen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Petroleumbranschen - avtalsperiod 1 december 2020 – 30 april 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen. 
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023. 
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 
 • Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet
  Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Petroleumbranschen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Jakob Mouginot

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-02-12
Till toppen