Frågor och svar om nya avtalen inom industrin

2020 års avtalsförhandlingar har varit utdragna. De har präglats av det ekonomiska läget och konsekvenserna på den svenska arbetsmarknaden. Vi och arbetsgivarna har haft olika utgångspunkter, men är nu överens om ett nytt avtal inom industrin.

Generellt om avtalet

Ingen hade kunnat förutse de dramatiska effekterna av en pandemi. Detta är ett exceptionellt år och vi är nöjda med att vi kunde komma fram till ett så pass bra avtal. Bara för några veckor sedan gick arbetsgivarna ut och krävde nollavtal.

Dessutom innehåller våra avtal stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymme finns.

Märket är avtalat till 5,4 procent över 29 månader. Inkluderat i detta finns avsättningar till deltidspension. De nya avtalen gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Lönerevision och avsättning till deltidspension redan från 1 november i år. Det tillsammans med andra delar i industrins nya kollektivavtal ger en bra grund för kommande lokala förhandlingar. Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

 

Det viktiga när vi ska enas om ett avtal är innehållet. Längden är inte den avgörande faktorn.

Vi har tecknat ett avtal som vi tror ger bra villkor för våra medlemmar och stabilitet på svensk arbetsmarknad. Vi tror att det ger en bra grund för de fortsatta lokala löneförhandlingarna. 

Vi tror också att avtalslängden är bra för ekonomin och arbetsmarknaden, och därmed individen, med tanke på den fortsatta osäkerhet som pandemin för med sig.

Märket

Märket ligger förstås under de nivåer vi krävde från början, men världen har förändrats drastiskt sedan i december förra året. Vi ser dock hur snabbt industrin hämtar sig efter den akuta krisen. Vissa branscher inom industrin har en bit kvar, men som helhet är tillståndet bättre än vi trodde för bara en månad sedan. 

Nivån på märket är satt för svensk arbetsmarknad som helhet, både för branscher och företag som går bra och mindre bra. 

Märket får aldrig bli ett tak för lönesättningen. Att slaviskt följa märket hos varje arbetsgivare och för varje individ är inte syftet. Då sätts den lokala lönebildningen ur spel då de lokala parterna också ska ta hänsyn till hur verksamheten går och utifrån det komma överens om lönerevisionens storlek.

Det stämmer att många industriföretag går väldigt bra. Men det finns också de som går betydligt sämre. Det gäller att i det centrala märket kunna balansera båda intressena, vilket vi har gjort i förhandlingarna med arbetsgivarna.
 
För Sveriges Ingenjörers medlemmars så sätts lönerna på arbetsplatsen och där spelar de enskilda företagets ekonomi stor roll – de företag som går bra ska ge löneökningar i nivå med det. 

Ja, vi låter aldrig konjunkturen avgöra nivån på avtal och märke. Det är den långsiktiga bedömningen av det ekonomiska läget och utvecklingen som är det viktiga. 

Vi vill undvika ryckighet i lönebildningen. Lönebildningen bör vara en stabiliserande faktor, inte styras av konjunkturen. Vi kräver inte för mycket i högkonjunktur och förväntar oss att arbetsgivarna erbjuder en rimlig nivå även i lågkonjunktur. Den här lönebildningsmodellen är ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivare och har stärkt svensk arbetsmarknad.

Lön och deltidspension

Märket är avtalat till 5,4 % inklusive en avsättning till deltidspension om 0,4 %. Lönenivåerna är fördelade på 2,8% vid första revisionen den 1 november 2020 och 2,2% vid andra revisionen 1 april 2022.

Nu tar de lokala förhandlingarna vid där det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet.

Märket får aldrig bli ett tak för lönesättningen. Att slaviskt följa märket hos varje arbetsgivare och för varje individ är inte syftet. Då sätts den lokala lönebildningen ur spel då de lokala parterna också ska ta hänsyn till hur verksamheten går och utifrån det komma överens om lönerevisionens storlek.

När pandemin drabbade Sverige förlängdes de då gällande avtalen då det var omöjligt att träffa ett avtal på grund av den påverkan som pandemin förde med sig för arbetsmarknaden. Vi har nu träffat ett avtal som gäller från den 1 november i år.

Som kompensation för den förlängning som gjordes har vi avtalat så att löneutrymmet blir högre i den första revisionen. Det finns dock inget som hindrar de företag som vill kompensera sina ingenjörer att betala ut löneförhöjningen från ett tidigare datum.

Märket är avtalat till 5,4 % inklusive en avsättning till deltidspension om 0,4 %. Lönenivåerna är fördelade på 2,8% vid första revisionen den 1 november 2020 och 2,2% vid andra revisionen 1 april 2022.

Det är i de lokala förhandlingarna som det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar.

Avtalet innebär att ytterligare 0,4 % avsätts till deltidspension. Hela värdet sätts av 1 november 2020. 

Det är ett ytterligare steg för att anställda ska få reella möjligheter att gå ner i arbetstid när det närmar sig pension, vilket också öppnar för bättre kompetensöverföring mellan erfaren personal och nyanställda. 

Senast uppdaterad 2021-09-24
Till toppen