Grattis till ett starkt år i industrin!

Vi har läst industribolagens rapporter och gläds åt ett starkt år för våra stora industribolag i Sverige. Särskilt goda resultat visar företagen i den högteknologiska industrin som signalerar nya rekordomsättningar och goda justerade vinster. Vi förstår att det är viktigt att hålla aktieägarna glada genom ökade utdelningar. Vi på Sveriges Ingenjörer menar att det också är viktigt att belöna våra ingenjörer med rejäla löneökningar. Det är företagens ingenjörer som ligger bakom industriföretagens framgång genom sina nya tekniska lösningar och innovationer.

Ingenjörerna är nycklarna till framgångarna

De tre VD:arna på Atlas Copco, Ericsson AB, Volvo AB och är överens om att satsningen på ingenjörer fyllt skattkistorna i boksluten för 2019. De lyfter fram ingenjörernas teknikutvecklingsarbete i boksluten och satsningen på FoU, som avgörande för organisk tillväxt, hållbar utveckling och globalt teknikledarskap.

Mats Rahmström, Atlas Copco: ”Vi kommer utmana och stötta vår organisation för att utöka våra satsningar på forskning och utveckling och driva organisk tillväxt.” Företaget redovisade ett rekordår vad gäller orderingång, rörelseresultat och omsättning.

Börje Ekholm, Ericsson: ”Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Idag är vi ledande inom 5G.” Företaget har ökat omsättningen, vinsten samt förbättrat bruttomarginalen under året.

Martin Lundstedt Volvo: ”Nya tekniker och nya affärsmodeller gör det möjligt för oss att skapa värde för våra kunder och för samhället genom att bidra med transportlösningar som är säkrare, mer hållbara och mer effektiva.” Företaget redovisar en rekordomsättning och förstärkt rörelsemarginal och har vuxit med 43 procent på tre år.  

Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Idag är vi ledande inom 5G.
Börje Ekholm
Ericsson

Aktieägarna i industrin får ett tack genom ökad aktieutdelning

De tre VD:arna är också överens om att aktieägarna ska få sin del av de goda vinsterna genom att föreslå en utökad utdelning jämfört med föregående år. Atlas Copco höjer från 6,3 kronor per aktie till 7 kronor. Ericsson höjer från 1 krona till 1,5 kronor och Volvo höjer från 10 kronor till 13 kronor per aktie.

Vi hoppas att direktörerna också riktar ett särskilt tack till sina ingenjörer

De nya lösningarna som ingenjörerna skapat i bolagen gör att företagen och Sverige inom flera områden är tekniskt världsledande. Det har lett till fyllda kassakistor som ger det en möjlighet att inte bara belöna aktieägarna utan också tacka ingenjörerna genom kraftiga löneökningar. Genom att betala ingenjörerna för de värden de skapar så ökar motivation hos ingenjörerna att utveckla mer. Det leder i sin tur till ökad konkurrenskraft och nya jobb i företagen och bidrar därmed till tillväxt i den svenska ekonomin. Det tjänar både direktörerna och samhället på.

Läs rapporterna själv!

Vi har samlat de senaste rapporterna och årsredovisningarna från företagen här. på så sätt kan själv enkelt läsa dem och skapa dig en bild av skillnaden mellan företagens resultat och deras inställning till att belöna de som ligger bakom deras framgångar.

Ericsson

Volvo Cars

Volvo Group

Scania

ABB

SAAB

Sandvik

AstraZeneca

LKAB

Essity

Alfa Laval