Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Våra medlemmar ska ha ett flexibelt arbetsliv med balans mellan arbete och fritid.

Med ett hållbart och flexibelt arbetsliv menar vi att villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning mellan arbete, vila och fritid. För såväl arbetsgivare som arbetstagare finns det fördelar och vinster med att du arbetar självständigt och själv råder över din tid. Men att ständigt vara tillgänglig för arbete riskerar att leda till stress och i förlängningen skapa en ohållbar arbetssituation.

Tillgänglighet

Förväntas du av arbetsgivaren vara tillgänglig (t.ex. via mail och mobil) på din fritid?

Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Arbetsbörda

Hur upplever du din arbetsbörda?

Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Medlemmar inom industrin. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

 

 

Hur mycket är din övertid värd?

När du jobbar övertid ska du självklart kompenseras för det. Dessutom behöver du se till att ha en bra balans mellan arbete och fritid. Nu kan du räkna ut hur mycket din övertid är värd och därmed ha en utgångspunkt för dina diskussioner med arbetsgivaren.

Logga in och beräkna värdet av din övertid här.

Gränslöst arbete

Ny teknik och digitalisering har gett oss många möjligheter i arbetslivet, men det innebär också ett gränslöst arbetsliv där du ständigt är nåbar och gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut. Vilka utmaningar och möjligheter finns för dig? Och hos vem ligger ansvaret?

Läs mer om arbetsmiljö

Våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin tillsammans med Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar. Vi står fast vid 3,0 procents löneökningar och ställer också krav på insatser från arbetsgivarna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader som kan ha samband med kön.

Se våra avtalskrav.

Jobbar ingenjörer för mycket?

Två tredjedelar av våra medlemmar i industrin har en hög arbetsbelastning och hälften säger att de måste vara tillgängliga på fritiden. Bland dem som jobbar övertid anser var femte att de inte har balans mellan arbete och fritid och 40 procent jobbar ibland trots att de är sjuka. Det här gynnar inte ingenjörerna och företagen på lång sikt. Vi vill att våra medlemmar ska få bättre balans mellan arbete och fritid.