Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Nu kräver vi att de osakliga löneskillnaderna ska bort.

Det finns fortfarande oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män som arbetar som ingenjörer. Det är dags att arbetsgivarna visar att de menar allvar med att skapa jämställda arbetsplatser. Lönerna är en viktig del i detta.

Löneskillnader mellan könen

Kvinnornas löner ligger under männens oavsett hur länge de har jobbat.

Kvinnornas medellöner i procent av männens per befattningsgrupp och kön, civilingenjörer i privat sektor 2018. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Kvinnornas medellöner i procent av männens per befattningsgrupp och kön, civilingenjörer i privat sektor 2018. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Kvinnornas medellöner i procent av männens per befattningsgrupp och kön, civilingenjörer i privat sektor 2018. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Kvinnornas medellöner i procent av männens per befattningsgrupp och kön, civilingenjörer i privat sektor 2018. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Ingångslöner

2018 fick kvinnorna 1097 kronor mindre än männen i sin första löneförhandling

Kvinnornas andel i procent av männens lön, nyexaminerade civilingenjörer. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Kvinnornas andel i procent av männens lön, nyexaminerade civilingenjörer. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Kvinnornas andel i procent av männens lön, nyexaminerade civilingenjörer. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Kvinnornas andel i procent av männens lön, nyexaminerade civilingenjörer. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

 

 

Oförklarade löneskillnader finns kvar

I årets avtalsrörelse förhandlar vi för att du som ingenjör ska få betalt för det värde du skapar oavsett kön. I oktober 2019 uppmärksammade SVT Nyheter att löneskillnaden mellan kvinnor och män bland nyutexaminerade civilingenjörer har ökat. Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand kommenterar.

Se inslaget på SVT Nyheter

Industrin visar vägen till jämställda löner

I debatten om industrinormen beskrivs ibland lönenormeringen som ett hinder för jämställdhet, men statistiken ger inget stöd för det påståendet. Tvärtom. Vi i Facken inom industrin tar vår del av ansvaret. Både när vi förhandlar om löner och arbetsvillkor, och när vi deltar i samhällsdebatten och påverkar politiken.

Industrinormeringen är en del av lösningen.

 

Har ingenjörer jämställda löner?

Det finns en skillnad på cirka fem procent mellan män och kvinnor som inte går att förklara, även om man tar hänsyn till bakomliggande faktorer. Redan vid första anställningen ser vi stora skillnader. Det skiljer nästan 1100 kronor i ingångslön mellan kvinnor och män. Det är arbetsgivarens ansvar att ge jämställda löner. Vi vill ha en jämställdhetssatsning som gör slut på löneskillnader som enbart beror av kön.