Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Ingenjörerna är värda en bra löneutveckling.

Ingenjörerna är avgörande för klimat- och samhällsomställningen. Genom utveckling av teknik och innovationer bidrar de till svensk konkurrenskraft som leder till nya jobb och skatteintäkter som garanterar välfärden. Dessa värdeskapande bidrag måste självklart återspeglas i deras löneutveckling. Här ser du statistik på hur nöjda ingenjörer är med både sin löneutveckling och sina möjligheter att påverka lönen.

Nöjdhet

Är du nöjd med procentuella förändringen av din lön i årets lönerevision?

Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Påverkan

Upplever du att du genom dina arbetsinsatser kan påverka din lönenivå?

Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

 

 

Ligger du rätt i lön? Kolla upp i lönestatistiken.

Du bidrar till Sveriges tillväxt och välfärd och för det ska du ha bra betalt. Som medlem får du tillgång till Saco Lönesök – vår databas med över 70.000 ingenjörslöner. Logga in med mobilt BankID och jämför din lön med andra ingenjörer i samma bransch eller yrkesroll.

Se vår lönestatistik

Bra konjunkturläge för de ingenjörstäta företagen

Bland Sveriges Ingenjörers förtroendevalda i landets ingenjörstäta företag anser närmare nio av tio att den ekonomiska situationen i företaget är tillfredsställande eller god. Det visar vår Innovations- och konjunkturrapport från oktober 2019.

Läs mer om rapporten

Våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin tillsammans med Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar. Vi står fast vid 3,0 procents löneökningar och ställer också krav på insatser från arbetsgivarna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader som kan ha samband med kön.

Se våra avtalskrav.

Har ingenjörer en bra löneutveckling?

Bland ingenjörer i industrin är tyvärr är tredjedel missnöjda med sin löneutveckling. En lika stor andel säger att de inte kan påverka sin lön över huvud taget genom att göra ett bättre jobb. Arbetsgivarna vill inte betala för det värde ingenjörerna tillför, trots att industrin visat rekordvinster de senaste åren. Därför måste ingenjörernas insatser uppvärderas och arbetsgivarna följa de avtal de själva skrivit under.