Avtal 2020

Nu är det dags att ingenjörer får lön för mödan och bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart arbetsliv.

Ingenjörerna är värda en bra löneutveckling.

Vi konstaterar ett starkt 2019 för våra stora industribolag i Sverige. Särskilt goda resultat visar företagen i den högteknologiska industrin som signalerar nya rekordomsättningar och goda justerade vinster. Vi förstår att det är viktigt att hålla aktieägarna nöjda genom ökade utdelningar. Vi på Sveriges Ingenjörer menar att det är minst lika viktigt att belöna och ersätta våra ingenjörer med rejäla löneökningar, eftersom det är ingenjörerna som är själva nycklarna till framgångarna.

Nu är det väl ändå dags för rejäla löneökningar?

Vi har läst de stora industribolagens ekonomiska rapporter och sett att det går riktigt bra för dem. Kul! Vi uppmanar nu arbetsgivarna att ge er goda löneökningar eftersom det är ni som är själva nycklarna till framgångarna.

Se hur bra det har gått för företagen.

Våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin tillsammans med Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar. Vi står fast vid 3,0 procents löneökningar och ställer också krav på insatser från arbetsgivarna för att komma till rätta med osakliga löneskillnader som kan ha samband med kön.

Se våra avtalskrav.

Nöjdhet

Är du nöjd med procentuella förändringen av din lön i årets lönerevision?

Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Svar i skala 1-5 där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Påverkan

Upplever du att du genom dina arbetsinsatser kan påverka din lönenivå?

Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018. Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

Medlemmar inom industrin som ej bytt jobb under året. Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2018.

 

 

Har ingenjörer en bra löneutveckling?

Bland ingenjörer i industrin är tyvärr en tredjedel missnöjda med sin löneutveckling. En lika stor andel säger att de inte kan påverka sin lön över huvud taget genom att göra ett bättre jobb. Arbetsgivarna vill inte betala för det värde ingenjörerna tillför, trots att industrin visat rekordvinster de senaste åren. Därför måste ingenjörernas insatser uppvärderas och arbetsgivarna följa de avtal de själva skrivit under.