Sveriges Ingenjörer erbjuder fackligt medlemskap för högskoleutbildade ingenjörer och har idag
150 000 medlemmar. Vi har specialistkunskap
om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Därför kan vi lova dig både trygghet och möjlighet till utveckling under hela
ditt liv som ingenjör, från studietiden till pension.

Utveckling

Som medlem får du vässade verktyg som stärker dig
i ditt yrkesliv – vare sig du vill in på arbetsmarknaden,
utvecklas i din nuvarande roll eller ta nästa steg.

Utvecklande medlemsförmåner

 • Ingenjörsspecifik lönestatistik
 • Lönerådgivning
 • Ingångslönerekommendationer
 • Karriärcoachning
 • Cv-granskning
 • Karriärseminarier
 • Stöd kring att driva eget
 • Chefsstöd
 • Rabatt på vidareutbildning
 • Nätverksträffar
 • Inspirerande bransch- och medlemstidningar

Goda arbetsvillkor

Med dina arbetsförhållanden för ögonen förhandlar
vi kollektivavtal som lägger grunden för ett hållbart arbetsliv genom att gynna dig ekonomiskt och bidra till din utveckling.

Kollektivavtalets fördelar

 • Medbestämmanderätt
 • Föräldralön
 • Sjuklön
 • Tjänstepension
 • Flexpension

Trygghet

Vi ger dig trygghet som gör att du vågar mer.

Trygga medlemsförmåner

 • Rådgivning
 • Förhandling och rättshjälp
 • Inkomstförsäkring
 • Rabatterade försäkringar
 • Förmånliga lån
 • Pension

Inflytande

Vi framhäver dig och dina ingenjörskollegor som avgörande för Sveriges utveckling.

Påverkansarbete

 • Opinionsbildning
 • Debatt
 • Remissinstans
 • Rapporter och undersökningar

Ja tack, skicka över allt jag behöver veta om medlemskapet


Ange din e-postadress så ser vi till att du får information och aktuella priser för medlemskap.
Vi sparar din adress i tre månader.