AI och etiken, vem tar ansvar för tekniken?

Ingenjörerna är med och bygger framtidens hållbara samhälle. I en tid med snabb utveckling av AI på olika nivåer behöver vi en diskussion om hur denna utveckling kommer att påverka oss. Därför anordnar vi under sommaren och hösten 2018 ett antal samtal som handlar om AI, där flera av samtalen handlar om AI och etik.

AI i samhällets tjänst

Välkommen till en halvdag i Almedalen med Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer där vi diskuterar AI i samhällets tjänst. Vi inleder med att intervjua digitaliseringsminister Peter Eriksson om regeringens AI-initiativ och vad det innebär för medborgarna. Därefter går vi vidare med intressanta samtal om möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens i bygget av smartare städer och utvecklingen av våra storföretag. Vi diskuterar även hur ska vi kontrollera komplexa och intelligenta system och hur vi skyddar oss mot oavsiktliga konsekvenser och artificiella dumheter.

Bland deltagarna finns digitaliseringsminister Peter Eriksson och AI-experter från Ericsson, ABB, Skanska, Knowit, Microsoft, IDG, Tieto, Peltarion och Ekkono AI. Kom till Strandgatan 13 i Visby den 4 juli eller följ samtalet via Ny Tekniks livesändning på Facebook. Läs hela programmet för ”AI i samhällets tjänst” nedan.

Program och deltagare

 • Vad innebär den nationella färdriktningen för utvecklingen av produkter och tjänster inom näringslivet och offentlig sektor?
 • Är AI-satsningen verkligen tillräcklig när andra länder och företag investerar betydligt mer?
 • Hur påverkar regeringens satsning svensk utbildning och forskning inom AI?
 • Inom vilka samhällssektorer får AI störst betydelse för medborgarna?
 • Behövs det generella regler, normer och etiska principer för användning av AI?

Samtalsledare: Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik och Ania Obminska, reporter Ny Teknik

Samtalsdeltagare: Peter Eriksson, digitaliseringsminister

Datum: 4 juli
Tid: 9.00-9.30
Plats: Strandgatan 13, Visby

 • Vilka är möjligheterna och riskerna med AI när Sveriges städer ska bli smartare?
 • Hur kan mindre städer dra nytta av den nationella satsningen?
 • Hur ska kommunerna konkurrera med profilstarka företag om AI-kompetens?
 • Vad innebär en smart stad för medborgarna?
 • Vilka politiska beslut krävs för att visionerna ska bli verklighet?

Samtalsledare: Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik och Ania Obminska, reporter Ny Teknik.

Samtalsdeltagare:
Anders Arpteg, Data scientist, Peltarion
Daniel Akenine, säkerhets- och teknikchef Microsoft och medlem i regeringens digitaliseringsråd
Fredrik Ring, AI-expert, Tieto
Åsa Schwarz, författare och säkerhetsexpert, Know IT

Datum: 4 juli
Tid: 9.45-10.15
Plats: Strandgatan 13, Visby

 

 • Hur skyddar vi oss mot oavsiktliga konsekvenser och artificiella dumheter?
 • Hur ska vi kontrollera komplexa och intelligenta system?
 • Behöver även Sverige nationella normer för AI?
 • Ska utvecklingen vara fri eller krävs det regleringar redan i dag?
 • Ska vi ersätta jobb med AI bara för att vi kan?

Samtalsledare: Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik och Ania Obminska, reporter Ny Teknik.
 
Medverkande:
Marcus Jerräng, chefredaktör IDG,
Åsa Schwarz, författare och säkerhetsexpert, Know IT
Daniel Akenine, säkerhets- och teknikchef Microsoft och medlem i regeringens digitaliseringsråd

Datum: 4 juli
Tid: 10.30-11.00
Plats: Strandgatan 13, Visby

Inom vilka områden får AI störst betydelse för näringslivet?
Kan startups skynda på storföretagens utveckling?
Hur står sig svenska företags digitala satsningar i den internationella konkurrensen?
Vad gör företagen för att hitta ny kompetens och är det skillnad på hur framtidens arbetskraft ska utbildas jämfört med hur dagens arbetskraft ska omskolas?
Vilket hot utgör AI för svenska företag på den internationella scenen?

Samtalsledare: Per Danielson, chefredaktör Ny Teknik och Ania Obminska, reporter Ny Teknik.

Medverkande:
Elena Fersman, Forskningschef inom AI, Ericsson
Jon Linden, vd, Ekkono AI
Shiva Sander-Tavallaey, AI-expert, ABB Corporate Research
Anna Wenner, HR-direktör, Skanska

Datum: 4 juli
Tid: 11.15-11.45
Plats: Strandgatan 13, Visby

Ulrika Lindstrand om AI och etik

Förbundets Almedalsaktiviteter

Sveriges Ingenjörer & Chalmers

När:
Måndagen 2/7  kl. 15.00-16.00 (panelmedverkan)
Om: Kompetensbrist är idag ett allvarligt hinder för tillväxt. Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta?
Var: Strandvägen, H553 (Västsvenska Arenan), webbsänds

Läs mer här.

Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet

När: Tisdagen 3/7 kl. 9.30 - 10.30
Om: Vi har en lucka mellan högskola och näringsliv. Mer samverkan efterlyses för ökad relevans av forskning och utbildning och för att möta näringslivets och samhällets behov. Vad kan vi göra för att minska avståndet mellan näringsliv och akademi?
Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, webbsänds

Läs mer här.

Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet

När: Tisdagen 3/7 kl. 14.00 - 15.00
Om: Hur kraftsamlar vi för att samhälle, näringsliv, utbildning och forskning gemensamt ska kunna tackla regeringens samverkansprogram och FN:s globala mål/Agenda 2030 och samtidigt bibehålla god tillväxt?
Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, webbsänds

Läs mer här.

 

Industrin tar matchen, IF Metall, Unionen, GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Skogsindustrierna, Svemin, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen & Teknikföretagen

När: Torsdagen 5/7 11.30 - 12.30
Om: Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamnar i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?
Var: Hamngatan 1, trädgården

Läs mer här

 

När: Måndagen 2/7 kl. 17.00 - 18.45
Om: Vi vill belysa myterna och sanningarna om en av årets hetaste politiska frågor. För det är dags att tala klarspråk. Med hjälp av Stockholms Improvisationsteater tar vi arbetsrätten till nya och roligare nivåer med ett stråk av allvar.
Är du medlem i Sveriges Ingenjörer och vill få en inbjudan? Skicka ett mail till almedalsveckan@sverigesingenjorer.se

Våra talespersoner i Almedalen

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande @UlrikaLindstr
  
Monica Normark, 2:e vice ordförande @lilltamilen

Camilla Frankelius, förhandlingschef @CFrankelius
              
Helène Robson, chefsjurist @helene_robson

Läs mer om förbundets närvaro i Almedalen här.