Ditt uppdrag

Du och våra andra förtroendevalda hjälper till att utveckla 160.000 kollegor. Vi stöttar er i arbetet för ingenjörers rättigheter.
Förtroendevald

Akademikerveckan

Akademikerveckan genomförs två gånger per år. Då kraftsamlar vi Sacoförbund för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap.

Medlemskap, Anställning, Aktuellt, Förtroendevald

Corona-viruset

På denna sida informerar vi om de saker som ligger inom vårt ansvarsområde, exempelvis arbetsrättsfrågor. Se aktuell information och vanliga frågor och svar.

Ring vår rådgivning på telefonnummer 08-613 80 00.

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen.

Förtroendevald

Förtroendevald

Hitta stöd och verktyg som underlättar för dig som är förtroendevald.

Stöd & verktyg

Arbetsbrist

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar.

Tips när du rekryterar

Fråga nyanställda. Bjud in potentiella medlemmar. Skapa tillfällen att synas

Inloggat, Förtroendevald

Tillfällig höjning av avgiften

På ett extrainkallat Ingenjörsfullmäktige beslutades att ge styrelsen mandat att höja medlemsavgiften tillfälligt för att klara de kommande påfrestningarna på inkomstförsäkringen och undvika en framtida kris.

Förtroendevald

Sök medlemmar

Här kan du söka upp dina medlemmar.

Inloggat, Förtroendevald

Material avtalskonferenser

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Här hittar du de inspelade konferenserna och får tillgång till allt material.

Förtroendevald

GDPR för förtroendevald

Här hittar du information om hur du hanterar personuppgifter i din roll som förtroendevald.

Ditt uppdrag

Diskriminering på arbetsplatsen

Vad gäller kring diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen? Läs om regler och åtgärder och se vår film om hur du som är förtroendevald kan arbeta med diskrimineringsfrågor.

Förtroendevald

Rapportera in senaste revisionsutfall

Ditt uppdrag

Arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd.

Förtroendevald

Coronapandemins effekter

En undersökning bland förbundets förtroendevalda

Förtroendevald, Covid19

Covid-19 för dig som är förtroendevald

Logga in för att se aktuell info med anledning av Coronaviruset för dig som är förtroendevald.

Förtroendevald, Covid19

Korttidsavtal för dig som förtroendevald

Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete och annan bra information.

Anställning, Förtroendevald, Covid19

Flextid och komptidsbank

Många frågor har uppstått på företagen om vad företaget har rätt att göra med flextidsbank och komptidsbank när de ska starta korttidsarbete. 

Stöd & verktyg

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder.

Lokalförening

Bli förtroendevald

Vill du bli förtroendevald eller bilda en lokalförening? Härligt! Här hittar du råd, stöd och resurser som vägleder dig i processen att bilda en lokalförening och komma igång med arbetet.

Ditt uppdrag

Skyddsombud

Som skyddsombud är du länken mellan fackförbund, arbetsgivare och alla anställda på arbetsplatsen. Du är de anställdas företrädare och ska arbeta för en god arbetsmiljö.

Förtroendevald, Covid19

Förhandlingarna skjuts upp

Här hittar du information om vad innebär det att avtalsförhandlingarna inom industrin ajourneras och återupptas i oktober.

Inloggat, Förtroendevald

Material för kommun och region

Här finns material för dig som är förtroendevald inom kommun och region. Använd materialet för att höja synligheten på dina insatser, lämna det till kollegor eller använd det för att bemöta argument och frågor som intresserade har.

Fackliga världen

Den fackliga världen

Här är lagarna som utgör grunden för arbetsmarknaden och så fungerar central och lokal samverkan inom den svenska modellen.

Stöd & verktyg

Att resa i ditt uppdrag

När du behöver resa inom ditt fackliga uppdrag gäller vissa regler för bokning av resan. Du är också försäkrad när du är på resande fot.

Ditt uppdrag

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. Så kan du arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Facklig utbildning

Inför kursen

Här hittar du information om vad som gäller för fackliga kurser som anordnas av Sveriges Ingenjörer.

Ditt uppdrag

Arbetsmiljö för förtroendevald

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. Den grundläggande föreskriften om hur arbetsgivaren ska ta detta ansvar är SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ditt uppdrag

En god arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Förtroendevald

Revisionsutfall

Här är sammanställningen av revisionsutfallen som ett antal akademikerföreningar rapporterat in till Sveriges Ingenjörers kansli och valt att redovisa sina uppgifter för andra förtroendevalda.

Inloggat, Förtroendevald

Material för statligt anställda

Hitta material för Sveriges Ingenjörer, samt länk till SACO-S webbshop eftersom vi samarbetar med andra fackförbund inom statlig sektor.

Facklig utbildning, Lokalförening

Kurs för ny förening

För att ni ska i en nybildad akademikerförening ska komma igång med arbetet på ett bra sätt erbjuder vi en introduktionskurs.

Stöd & verktyg

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar desto större legitimitet och inflytande på arbetsplatsen. Du som förtroendevald har naturliga kontaktytor med potentiella medlemmar och är kunnig i medlemskapets fördelar.

Ditt uppdrag

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Stöd & verktyg

Rättsfalll

Se rättsfallsreferat av domar inom arbetsrättens område. Du får en sammanfattning av intressanta resonemang från bland annat Arbetsdomstolen.

Förtroendevald

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Läs om dina rättigheter och skyldigheter och få råd kring hur du kan planera för ditt fackliga arbete.

Ditt uppdrag

Att vara förtroendevald

Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter.

Förtroendevald, Ditt uppdrag

Löneprocessen

Enligt de flesta löneavtal har medlemmarna varje år rätt till såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs.

Inloggat, Förtroendevald

Material för privatanställda

Här finns bland annat material från de digitala avtalskonferenser som genomförts för privat sektor under hösten 2020. Du hittar också annat material för att informera medlemmar.

Förtroendevald

Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial för dig som är förtroendevald för att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet. Du hittar även material och inspelningar från våra digitala avtalskonferenser för privat sektor.

Inloggat, Stöd & verktyg

Pension och försäkring

Ditt uppdrag

Att arbeta fackligt

Vad ska jag göra? Vad får jag göra och hur kommer jag igång? Tips och verktyg för internt fackligt arbete.

Inga händelser denna månad