Ditt uppdrag

Du och våra andra förtroendevalda hjälper till att utveckla 156.500 kollegor. Vi stöttar er i arbetet för ingenjörers rättigheter.
Medlemskap, Anställning, Aktuellt, Förtroendevald

Corona-viruset

På denna sida informerar vi om de saker som ligger inom vårt ansvarsområde, exempelvis arbetsrättsfrågor. Se aktuell information och vanliga frågor och svar.

Förtroendevald

Förtroendevald

Hitta stöd och verktyg som underlättar för dig som är förtroendevald.

Ring vår rådgivning på telefonnummer 08-613 80 00.

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen.

Stöd & verktyg

Arbetsbrist

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar.

Inloggat, Förtroendevald

Tillfällig höjning av avgiften till inkomstförsäkringen

Tips när du rekryterar

Fråga nyanställda. Bjud in potentiella medlemmar. Skapa tillfällen att synas

Förtroendevald

Sök medlemmar

Här kan du söka upp dina medlemmar.

Stöd & verktyg

Material lönenkäten

Nu är det dags för årets löneenkät. Här hittar du som förtroendevald argument och stöd till varför det är viktigt för medlemmarna att besvara den. Tack för din insats för tillförlitlig statistik!

Förtroendevald

GDPR för förtroendevald

Här hittar du information om hur du hanterar personuppgifter i din roll som förtroendevald.

Ditt uppdrag

Diskriminering på arbetsplatsen

Vad gäller kring diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen? Läs om regler och åtgärder och se vår film om hur du som är förtroendevald kan arbeta med diskrimineringsfrågor.

Förtroendevald

Rapportera in revisionsutfall för 2019

Ditt uppdrag

Arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd.

Lokalförening

Bilda lokalförening

Vill du bilda en lokalförening? Härligt! Här hittar du råd, stöd och resurser som vägleder dig i processen att bilda en lokalförening och komma igång med arbetet.

Ditt uppdrag

Vad gör ett skyddsombud?

Hur utses ett skyddsombud och vad är skyddsombudets uppgifter. Skyddsombudet ska hitta brister i arbetsmiljön.

Stöd & verktyg

Att resa i ditt uppdrag

När du behöver rea inom ditt fackliga uppdrag gäller vissa regler för bokning av resan. Du är också försäkrad när du är på resande fot.

Ditt uppdrag

Arbetsmiljö för förtroendevald

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. Den grundläggande föreskriften om hur arbetsgivaren ska ta detta ansvar är SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Facklig utbildning

Inför kursen

Här hittar du information om vad som gäller för fackliga kurser som anordnas av Sveriges Ingenjörer.

Ditt uppdrag

En god arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Förtroendevald

Coronapandemins effekter

En undersökning bland förbundets förtroendevalda

Förtroendevald, Covid19

För dig som är förtroendevald

Logga in för att se aktuell info med anledning av Coronaviruset för dig som är förtroendevald.

Förtroendevald, Covid19

Korttidsavtal för dig som förtroendevald

Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete och annan bra information.

Anställning, Förtroendevald, Covid19

Flextid och komptidsbank

Många frågor har uppstått på företagen om vad företaget har rätt att göra med flextidsbank och komptidsbank när de ska starta korttidsarbete. 

Stöd & verktyg

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder.

Förtroendevald, Covid19

Förhandlingarna skjuts upp

Här hittar du information om vad innebär det att avtalsförhandlingarna inom industrin ajourneras och återupptas i oktober.

Fackliga världen

Den fackliga världen

Här är lagarna som utgör grunden för arbetsmarknaden och så fungerar central och lokal samverkan inom den svenska modellen.

Förtroendevald

Revisionsutfall

Här är sammanställningen av revisionsutfallen som ett antal akademikerföreningar rapporterat in till Sveriges Ingenjörers kansli och valt att redovisa sina uppgifter för andra förtroendevalda.

Facklig utbildning

Utbildning på arbetsplatsen

Stärk föreningens fackliga arbete genom en utbildning på den egna arbetsplatsen.

Ditt uppdrag

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. Så kan du arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Förtroendevald

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Läs om dina rättigheter och skyldigheter och få råd kring hur du kan planera för ditt fackliga arbete.

Facklig utbildning, Lokalförening

Kurs för ny förening

För att ni ska i en nybildad akademikerförening ska komma igång med arbetet på ett bra sätt erbjuder vi en introduktionskurs.

Ditt uppdrag

Att vara förtroendevald

Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter.

Ditt uppdrag

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Stöd & verktyg

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar desto större legitimitet och inflytande på arbetsplatsen. Du som förtroendevald har naturliga kontaktytor med potentiella medlemmar och är kunnig i medlemskapets fördelar.

Förtroendevald, Ditt uppdrag

Löneprocessen

Enligt de flesta löneavtal har medlemmarna varje år rätt till såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs.

Inga händelser denna månad