Ditt uppdrag

Du och våra andra förtroendevalda hjälper till att utveckla 156.500 kollegor. Vi stöttar er i arbetet för ingenjörers rättigheter.

Förtroendevald

Som förtroendevald är du viktig, både för dina medlemmar och för Sveriges Ingenjörer som helhet. Du har medlemmarnas förtroende och förbundets fulla stöd i ditt arbete när du rekryterar medlemmar, bevakar att de har bra arbetsvillkor, företräder dem i fackliga frågor eller förhandlar. Här har vi samlat information, guider och stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete som förtroendevald.

Vad innebär uppdraget?

Här kan du läsa mer om vad uppdraget som förtroendevald egentligen innebär och vilka lagar och försäkringar som omgärdar det. 

Läs mer om vad som ingår i uppdraget.

Påverka lönebildningen

Du har stor inverkan på dina medlemmars arbetsliv. En av de viktigaste faktorerna är att du diskuterar löneprocessen med arbetsgivaren så att löneavtalet följs.

Läs mer om löneprocessen här.

Ny som förtroendevald

Grattis! Du ha fått dina kollegors förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Men vad innebär det i praktiken, och vad är viktigt för dig att tänka på och komma igång med först?

Här hittar du tips och råd för hur du kommer igång med ditt viktiga arbete.

Så går styrelsens arbete till

Lokalstyrelsen är en viktig del i det övergripande arbetet med att förbättra ingenjörernas villkor på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att alla i styrelsen har tydliga arbetsuppgifter och mål. 

Här hittar du information och råd om effektivt styrelsearbete

Den fackliga världen

Vi som verkar inom den fackliga världen vet värdet av samverkan, både mellan arbetsgivare och fackliga företrädare och mellan fackförbunden. 

Läs mer och lär dig om hur den fackliga världen fungerar här.

 

 

Rekrytera medlemmar - en av dina viktigaste uppgifter

Att rekrytera fler medlemmar är en av dina viktigaste uppdrag. Fler medlemmar ger större legitimitet och inflytande och större möjligheter att påverka. 

Här hittar du tips, argument och praktiskt stöd för att rekrytera.