Kom i gång med arbetet

Lokal facklig verksamhet skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. En del är ganska få och är då kontaktpersoner, medan andra är flera och har därför bildat en styrelse. Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni har en styrelse är det bra att jobba på ett strukturerat sätt.

 

Se filmen för att få några exempel på hur förtroendevalda har kommit igång och planerat sitt arbete.

Watch the video "Getting started" (with english subtitles), where local representatives share their thoughts and advice that will help you get started with your trade union assignment.

Konkreta tips för att komma igång med arbetet

 • Se till att omfattas av Förtroendemannalagen
  Försäkra dig om att din arbetsgivare har fått besked om att du är förtroendevald. Då omfattas du av Förtroendemannalagen (FML) och har rätt att företräda dina medlemmar. I årsmötesprotokollet ska det framgå att du har blivit vald och det räcker som intyg. Är du kontaktperson och inte redan har fått ett intyg från oss, kontakta oss på fortroendevald@sverigesingenjorer.se.
 • Inled en god relation med arbetsgivaren
  Boka in ett möte med arbetsgivaren för att lära känna varandra och diskutera hur ni ska samverka tillsammans. Medbestämmande och samverkan
 • Kolla upp vilka avtal ni omfattas av 
  De centrala avtalen reglerar exempelvis arbetsvillkor, arbetstidsregler, föräldralön och tjänstepension. Det centrala kollektivavtalen kan kompletteras med lokala avtal. Kollektivavtalen och avtalsområdena hittar du här
 • Gå facklig grundkurs
  Kursen ger dig som ny förtroendevald grundläggande kunskaper i det fackliga arbetet. Samtidigt får du chans att träffa andra förtroendevalda från flera branscher. Läs mer och anmäl dig till kursen
 • Uppskatta och planera din tid
  Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet med lön för facklig verksamhet på arbetsplatsen. Tiden ska stå i proportion till förhållandena på arbetsplatsen. Du ska helt enkelt ha så mycket tid som behövs för det fackliga uppdraget. Men du behöver ha en dialog med arbetsgivaren om vad som är skäligt. Mall för tidsuppskattning av förtroendeuppdraget
 • Planera medlemsaktiviter och gör en verksamhetsplanering
  Tänk igenom hur du vill kommunicera med medlemmarna och hur den fackliga verksamheten kan läggas upp.
  Informera medlemmar
  Skriv ut lista med 10 tips för verksamhetsplanering (pdf)

Kom igång kurs

För att komma igång med arbetet på bästa sätt kan ni i en nybildad akademikerförening gå vår introduktionskurs. Ni får möjlighet att diskutera och reda ut era förutsättningar och skapa en gemensam grund för styrelsens arbete.

Läs mer och anmäl er

Skapa en grundstruktur som underlättar det kontinuerliga lokalfackliga uppdraget. Utgå gärna från en cirkel så får ni en tydlig årscykel som kan återanvändas.

1. Skapa en grovverksamhetsplan. Gör en tidsaxel/cirkel medaktiviteter som händer under året. Lägg in återkommande aktiviteter som t ex samverkansmöten, styrelse-möten, löneprocess, budgetarbete, årsmöte, eventuellt medlemsmöte, osv.

2. Sätt upp mål.Vad ska ni uppnå? Sätt mätbara och realistiska mål. Kvantitativa mål kan vara X antal medlemsmöten, X antal medlemmar som ska nås, X antal nyanställda som ska informeras eller Xantal nyrekryterade medlemmar. Ett kvalitativt mål kan exempelvis vara X antal nöjda medlemmar efter löneprocessen.

3. Kom ihåg vikten av att prioritera.Vad är viktigast just hos er? Skilj på vad ni måste göra och vad som är önskvärt. Spring inte på alla bollar. Det bättre att göra de viktigaste sakerna bra,än att hinna med allt.

4. Tidsplanera. Fyll på verksamhetsplanenmed aktiviteterna ni prioriterat. Räkna bakåt för att även ange när eventuella inbjudningar och andra förberedelserna behöver vara klara.

5. Hur vill ni synas? Med vilka kommunicerar ni? (medlemmar, presumtiva medlemmar, arbetsgivare, inom styrelsen, med andra styrelser m fl.) Hur kommunicerar ni? Vilka kanaler ska ni använda? Hur säkerställer ni att alla känner till att det är ni som är fackliga representanter? Fyll på planen.

6. Fördela arbetsuppgifternainom styrelsen: Vem ska göra vad? Att fördela uppgifterna gör arbetet roligare och leder till kompetensutveckling. Det blir också mindre sårbart när någon slutar. Utnyttja styrelsemedlemmarnas styrkor-att alla är bra på olika saker.

7. Utse personer på olika poster, exempelvis ansvarig för lönefrågor, ansvarig för kommunikation med medlemmar eller personalrepresentant i bolagsstyrelse.

8. Undersök utbildningsbehovet inom styrelsen. Har alla gått facklig grundkurs? Finns andra kurser ni bör gå? Hur kan ni arbeta med kompetensöverföring inom styrelsen?

9. Behövs material eller annat stöd? Vad och vem kan hjälpa er med detta? Behöver ni marknadsföringsmaterial och mallar kan detta beställas och laddas ned under Stöd och verktyg. Här finns också konkreta tips i arbetet med lön, arbetsmiljö, jämställdhet, planering av årsmöten mm.

10. Följ upp. Lägg in uppföljning av verksamhetsplanen som en stående punkt på mötesdagordningen.

Senast uppdaterad 2019-04-12