Ett bra första steg Lokal facklig verksamhet skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. En del är ganska få och är då kontaktpersoner, medan andra är flera och har därför bildat en styrelse. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni har en styrelse är det bra att jobba på ett strukturerat sätt.

Senast uppdaterad 2019-03-20