Styrelseutbildning på din arbetsplats

För föreningar finns det möjlighet att få styrelseutbildning på den egna arbetsplatsen. En chans för hela styrelsen att stärka det fackliga arbetet och diskutera utifrån era förutsättningar.

På grund av rådande omständigheter har vi för närvarande inte möjlighet att erbjuda enskilda seminarier. Vi erbjuder istället webbinarier i aktuella ämnen. Information och anmälan finns i vårt kalendarium. Webbinarierna går även att se i efterhand på Sveriges Ingenjörer Play.

Vi vill också tipsa dig om Ingenjörspodden som ger dig uppdatering och kunskap i aktuella fackliga frågor.

Vi tar emot intresseanmälningar till enskilda seminarier som genomförs som tidigast efter den 31 augusti. Du kommer att bli kontaktad av en ombudsman så att ni kan enas om ett datum för genomförandet av seminariet.

Om våra utbildningar

Läs mer om våra olika utbildningar i listan nedan. De kan även genomföras digitalt beroende av önskemål om ort, antal deltagare och efterfrågan.

För att genomföra utbildningarna ska minst 5 deltagare uppskattas delta. Om ni är färre går det bra att skicka en intresseanmälan som bedöms från fall till fall. 

Du som förtroendevald ansvarar för lokalbokning, inbjudan och andra praktiska frågor.

Intresseanmälan

Skicka en intressseanmälan till forhandling@sverigesingenjorer.se minst 4 veckor innan önskat datum.

Vi behöver veta:

 • Vilken utbildning ni är intresserade av
 • Namn och telefonnummer till kontaktperson
 • Uppskattat antal deltagare
 • Eventuellt förslag på datum

Beroende på vilket avtalsområde ni omfattas av och vilket kontaktförbund ni har, kan ni eventuellt bli hänvisade till annat Saco-förbund än Sveriges Ingenjörer för att få stöd till aktiviteter.

Utbildningar

Hitta rätt utbildning för er förening. Tillfällena är 2 timmar långa om inte annat anges.

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och ge alla människor lika möjligheter och rättigheter. Målet är att alla människors olikheter och potential ska tas till vara. Under seminariet reder vi ut vad lagen säger, vem som har vilket ansvar och tips på vad man kan tänka på och göra i rollen som förtroendevald.

Vässa dina kunskaper i förhandlingsarbetet. Under seminariet går vi igenom konkreta saker att tänka på i förberedelsen, under och efter förhandling. Du får också inspireras och dra lärdomar genom andras erfarenheter.

Ingen person ska behöva bli sexuellt trakasserad på sin arbetsplats, men ändå förekommer det. Vi går igenom vad det kan bero på, vad lagstiftningen säger, vad arbetsgivaren har för skyldigheter och hur man kan arbeta för att få stopp på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vem har ansvar, hur kan vi hjälpas åt och vad kan man göra?

Arbetsmiljö är så mycket mer än ergonomi, tunga lyft och belysning. Under detta seminarium fokuserar vi på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som ibland hamnar i skymundan av den fysiska, men är minst lika viktig. Ingen ska behöva göra sig illa eller på annat sätt må dåligt på grund av sitt arbete.  

Som nybildad förening har ni säkert en del frågor och för att komma igång på ett bra sätt erbjuder vi en introduktionskurs. Under träffen får ni möjlighet att diskutera och reda ut era förutsättningar och skapa en gemensam grund för styrelsens arbete. Frågor som brukar diskuteras är till exempel:

 • Vad innebär uppdraget?
 • Hur vet vi vilka våra medlemmar är? Hur kommunicerar vi med dem?
 • Vilka frågor ska vi driva?
 • Hur ska vi samarbeta med arbetsgivaren?
 • Hur ska vi samarbeta med andra fackliga klubbar på företaget?
 • Vilket stöd får vi från Sveriges Ingenjörer/annat Saco-förbund?

OBS – kursens målgrupp är en nybildad styrelse och är 3-4 timmar lång.

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska lönekartläggning och analys genomföras varje år. Seminariet syftar till att ge en översikt om vad lönekartläggning och analys innebär samt att ge dig som facklig representant verktyg att kritiskt granska förklaringar och argument du kan stöta på när kartläggning och analys genomförs på arbetsplatsen.

Medbestämmandelagen (MBL) är ett av våra viktigaste verktyg. Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank. Under seminariet får du kunskap om rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivaren och dig som facklig företrädare.

Ett tillfälle för våra förtroendevalda som vill satsa lite extra på rekrytering och bli mer synliga på sina arbetsplatser. Utbildningen fokuserar på två delar:

Kommunikation och samtalsteknik

 • Det lyssnande samtalet
 • Personligheter
 • Bekräftelse
 • Kroppsspråk
 • Tystnaden

Att synas genom material och kampanj

 • Exempel på synlighetsmetoder och kampanjer
 • Trestegsraket
 • Knacka skrivbord
 • Samarbeten

Vi går igenom vilka verktyg du som förtroendevald har att tillgå i arbetet med löneprocessen. Efter seminariet ska du känna till vad som står i ert kollektivavtal, hur er löneprocess fungerar och vad er fackliga roll är. Du kommer också få praktiska råd och tips kring förberedelsearbete, dokumentation och kommunikation med medlemmar.

Observera att utbildningen är 3 timmar lång.

En av de tråkigaste sakerna som kan hända under ens yrkesliv är att man blir av med sitt arbete. Du som förtroendevald har en viktig roll i att se till att allt går rätt och riktigt till vid en arbetsbristsituation. Det är därför viktigt att känna till grunderna i regelverket och lösningen på olika problem som kan uppstå.

Senast uppdaterad 2020-05-05