Coronapandemins effekter

Vi har frågat förbundets förtroendevalda om hur de och deras arbetsplatser har påverkats av Coronapandemin. I dokumentet nedan hittar du en sammanställning av deras svar.

Senast uppdaterad 2020-07-10