Bli förtroendevald eller bilda lokalförening

Vill du bli förtroendevald eller bilda en lokalförening? Härligt! Här hittar du råd, stöd och resurser som vägleder dig i processen att bilda en lokalförening och komma igång med arbetet.

Stöd för att bilda förening

Är du medlem och vill bilda en förening? Eller är du kontaktperson och vill bilda styrelse? Eller behöver din styrelse tillskott av nya styrelsemedlemmar? Då kan du kontakta förbundens föreningsutvecklare som arbetar för att det ska finnas fackliga parter på arbetsplatser där det finns medlemmar som är med i något Sacoförbund. Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se eller på 08-613 80 00.

Läs mer och få hjälp på akademikerforening.se.

Lokalförening eller kontaktperson

Den lokala verksamheten på arbetsplatsen kan se olika ut. Det kan finnas en eller flera kontaktpersoner, eller en hel styrelse. Juridiskt är man förtroendevald och har samma mandat oavsett vilken roll man har.

En lokalförening styrs av årsmötet där medlemmarna röstar kring stadgar och vilka representanter föreningen har. Representanterna bildar en styrelse som leder verksamheten. 

Läs mer om styrelsearbete

Läs mer om stadgar

Om ni är färre än 8 medlemmar på arbetsplatsen eller om färre än tre medlemmar ställer upp som styrelsemedlemmar, kan förbundet centralt utse en eller två kontaktpersoner i föreningen.

Som utsedd kontaktperson har du samma status som en lokalt förtroendevald vid ett företag som tecknat kollektivavtal. Din huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen.

Det innebär bland annat att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen ska fullgöras gentemot kontakt-mannen, och att kontaktpersonen kan påkalla förhandlingar. Även informationsskyldigheten gäller gentemot en kontaktperson.

Det är mycket viktigt att du informerar arbetsgivaren om att du är utsedd till kontaktperson. Förtroendemannalagen är tillämplig först när det gjorts. Notera också att det är möjligt att förhandla lokalt bara om företaget har tecknat kollektivavtal. Förtroendemannalagens regler om bland annat rätt till ledighet med full betalning för att fullgöra fackligt uppdrag gäller också bara om företaget har kollektivavtal.

Dina uppgifter

Den som är kontaktperson ska ha samma medlemskontakt som en akademikerförening. Ett exempel är att du regelbundet kollar av vilka anställda som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och andra Sacoanslutna förbund, har kontakt med medlemmarna via t ex e-post och anordnar medlemsmöten.

"Hur får jag veta vilka som är medlemmar?"

Som registrerad kontakman kan du se vilka som är dina medlemmar när du loggar in på Sveriges Ingenjörers hemsida. För att kontrollera om uppgifterna stämmer kan du be arbetsgivaren om en lista med namn och personnummer. Skicka listan till oss så gör vi en kontroll mot medlemsregistret och mot andra Sacoförbund.

Kontaktpersonens mål

Är du ensam kontaktperson och det finns fler än åtta medlemmar på arbetsplatsen rekommenderar vi att ditt mål är att bilda en lokal akademikerförening. Då blir det mycket tydligare reglerat beträffande lokalfackliga frågor, och möjligheterna blir större att verka i de frågor som betyder mest för medlemmarna.

Alternativt utses minst två kontaktmän. Många frågor kan vara komplicerade och du kan behöva dryfta dem med någon annan som har kunskap och verksamheten och som du får dela informationen med. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta Rådgivningen.

Utbildning

Som kontaktperson kan du förstås delta i förbundets fackliga kurser. När du väl är registrerad som kontaktperson har du tillgång till all information för förtroendevalda och kan anmäla dig till olika utbildningar.

Grundkurser, ofta tre dagars internat, erbjuds på flera orter. Vi erbjuder också specialkurser om till exempel jämställdhet, löneförhandling och förhandlingsteknik. 

Förbundet utser kontaktperson

kontaktpersonen utses av förbundet, till skillnad från ledamöterna i en akademikerförenings styrelse som utses av medlemmarna. En kontaktperson kan inte utse sig själv eller sin efterträdare. Behöver du lämna uppdraget som kontaktperson måste du kontakta förbundet. Är du intresserad av att vara kontaktperson eller vill föreslå din efterträdare, kontakta förbundets lokalföreningsrekryterare via lfr@sverigesingenjorer.se.

Instruktion för kontaktperson

Läs mer om vad en instruktion för kontaktperson kan innehålla och ladda ner mall här.

En förening benämns olika beroende av sektor

Privat

Inom privat sektor samarbetar alla Sacoförbund lokalt i en Akademikerförening. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund är med i den lokala föreningen. Genom att arbeta tillsammans blir vi fler, effektivare och starkare när vi vill påverka och förhandla. För att bilda en akademikerförening inom privat sektor kan du ta hjälp av webbplatsen akademikerforening.se - en webbplats där du i fyra steg enkelt får hjälp att starta en förening.

Gå till akademikerforening.se

Kommun och region

Inom kommun och region har varje förbund antingen en egen förening eller kontaktperson och samarbetar inom så kallade Sacoråd/Saco-föreningar eller en gemensam Akademiker Alliansförening. Hör av dig till föreningsutvecklarna via kontakt@akademikerforening.se för att få hjälp med att bilda lokalförening eller utse kontaktperson inom kommun och region.

Stat

Inom statlig sektor samarbetar alla Sacoförbund lokalt i en Saco-S-förening. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund är med i den lokala föreningen. Genom att arbeta tillsammans blir vi fler, effektivare och starkare när vi vill påverka och förhandla. 

Läs mer på Sacos webbplats

Att vara förtroendevald – ett utvecklande uppdrag

Se filmen där sex förtroendevalda berättar om hur de uvecklats i och med sitt uppdrag.

Kontakta föreningsutvecklare

Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se 

Vill du hellre ringa når du dem på 08-613 80 00.

Senast uppdaterad 2020-05-28