Du är försäkrad

Sveriges Ingenjörer har tecknat en förtroendemannaförsäkring som gäller i samband med att du utför ditt fackliga uppdrag. Det är en samlingsförsäkring hos TryggHansa och innehåller både en reseförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

 

Tjänstereseförsäkringen gäller för dig som är fackligt förtroendevald samt medföljande make/maka, registrerad partner eller sambo och barn under 21 år vid resa med uppdrag för förbundets räkning. Den gäller såväl inom hemorten som i hela världen. 

Försäkringen gäller även vid semester i högst 14 dagar i samband med sådan resa; även medresenär är försäkrad. Vidare gäller försäkringen även för utländska gäster på besök inom Norden och som saknar egen försäkring (dock vissa begränsningar i villkoren). Försäkringen omfattar bland annat resgodsförsäkring, reseavbrottsförsäkring samt läkar-, rese- och merkostnader vid olycksfall.

Tjänstereseförsäkringens försäkringsnummer: 25-046 13 25:15.

Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar i samband med fackligt arbete, i hela världen samt vid resor till och från. För medföljande maka/make/sambo och barn under 21 år gäller försäkringen upp till 14 dagar, vid resa som har direkt anslutning till den försäkrades uppdrag. Försäkringen omfattar exempelvis medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning för lyte och men, resekostnader samt läkar- och tandskadekostnader.

Olycksfallsförsäkringens försäkringsnummer: 40086.

Vid skada

Vid skada i samband med tjänsteresa, ring TryggHansa tel 0771 - 111 700 eller anmäl via www.trygghansa.se/foretag
Vid akut skada utomlands, ring SOS International, tel +45 70 10 50 50. Uppge försäkringsnumret vid skadeanmälan.
  
 

Senast uppdaterad 2019-05-28