Att vara förtroendevald

Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter.

Vad innebär uppdraget?

Ditt uppdrag är reglerat i lagar och avtal

Grunden för dina rättigheter och skyldigheter som förtroendevald är reglerade i Förtroendemannalagen och Medbestämmandelagen. En del kollektivavtal innehåller avtal om villkor för förtroendevalda, andra har det reglerat i riktlinjer. Samverkansavtal samt utvecklingsavtal ingår i flertalet kollektivavtal. Även förbundets stadgar och lokalavdelnings och kontaktpersons ansvar och befogenheter styr det fackliga arbetet. 

Ersättning av premiebaserad tjänstepension i samband med centrala uppdrag

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer, fullmäktigeledamot etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg. 

Förtroendevald med centralt uppdrag som omfattas av premiebestämd tjänstepension, ex ITP 1, AKAP-KL, PA 16 avd. 1 eller BTP 1 anger det på reseräkningen i de fall då löneavdrag gjorts från arbetsgivaren som inneburit en lägre tjänstepensionsinbetalning. Förbundet kompenserar detta genom att betala ut en ersättning för förlorad tjänstepension. Förbundet har inte möjlighet att betala in till tjänstepensionsförvaltaren utan medlemmen ansvar själv för hur denna pensionsersättningen sparas.

Förtroendevalda med centralt uppdrag som har förmånsbestämd tjänstepension ex ITP 2, påverkas inte på samma sätt då det är både inkomst och tid i försäkringen som är det viktiga för pensionen, inkomstbortfall en månad gör inte någon skillnad på den förmånsbestämda pensionen.

Ladda ned reseräkning här.

(Endast medlem som är förtroendevald och utfört resa eller arbetsuppehåll för förbundets räkning kan skicka in reseräkning till oss.)

Senast uppdaterad 2019-03-26