Beställ och ladda ned material

Här hittar du material för rekrytering av och information till dina medlemmar. Använd materialet för att höja synligheten på dina insatser, lämna efter dig till intresserade och även material som du kan använda för att argumentera för medlemskapets värde samt bemöta argument och frågor som intresserade har.
Viss del av materialet kan du ladda ned direkt, annat kan du lägga en beställning på nedan. Materialet skickas ut till dig så fort som möjligt, normalt inom en vecka.

 

Rekryteringsmaterial

Broschyrer och flyers

Målgrupp: Alla

För att beställa tryckta exemplar av Sacoförbundens rekryteringsbroschyr, kontakta Christina.Forsberg@sverigesingenjorer.se.

 

Målgrupp: Ingenjörschefer

Målgrupp: Konsult

Målgrupp: Egenföretagare

Målgrupp: Lokalt förtroendevalda

Målgrupp: De som vill byta förbund till Sveriges Ingenjörer

Roll-ups

Vi har roll-ups som du kan använda vid rekryteringstillfällen. Ta kontakt med kanslitet på 08-613 80 00 eller via broschyr@sverigesingenjorer.se för att låna roll-ups av oss.

 

Mini-affischer

Informationsmaterial

Kommunikationsmaterial

Senast uppdaterad 2019-06-13