Beställ och ladda ned material - Statligt anställda

Du som är förtroendevald inom statlig sektor hittar informationsmaterial att använda i SACO-S webbshop eftersom Sveriges Ingenjörer samarbetar med andra fackförbund inom ramen för SACO-S. Rekryteringsmaterial till Sveriges Ingenjörer hittar du här nedan.

Rekryteringsmaterial

Broschyrer och flyers

Målgrupp: Alla

Målgrupp: Ingenjörschefer

Målgrupp: Högskoleanställda

Målgrupp: Doktorander

Målgrupp: Lokalt förtroendevalda

Målgrupp: De som vill byta förbund till Sveriges Ingenjörer

Roll-ups

Vi har roll-ups som du kan använda vid rekryteringstillfällen. Ta kontakt med kanslitet på 08-613 80 00 eller via broschyr@sverigesingenjorer.se för att låna roll-ups av oss.

 

Mini-affischer

Informationsmaterial

Kommunikationsmaterial