Seminarier för medlemmar

Som förtroendevald kan du få hjälp av oss när du arrangerar lokala seminarier på arbetsplatsen. Anställda från förbundskansliet kommer till er och föreläser. Seminarierna är i regel 1 timme långa.

OBS! Under våren kraftsamlar förbundet kring avtalsrörelse på merparten av våra avtalsområden inom privat sektor. Det innebär att vi på privat sektor tar emot intresseanmälningar till seminarier som genomförs efter den 1 maj.

Seminarierna ”Pension – lön då du slutat arbeta” och ”Sveriges Ingenjörer – medan du utvecklar Sverige, utvecklar vi dig” genomförs som vanligt på privat sektor under perioden.  

Inom offentlig sektor genomför vi i princip seminarier under hela våren i mån av tid. 

Förutsättningar

Vi behöver er intresseanmälan minst 4 veckor innan önskat seminariedatum.

För att genomföra seminarium ska minst 15 deltagare uppskattas delta. Har ni inte tillräckligt underlag, kan ni ta del av material för flera av seminarierna och genomföra aktiviteten själva.

I planeringen kan ni diskutera materialbeställning samt om ni också ska bjuda in presumtiva medlemmar. 

Du som förtroendevald ansvarar för lokalbokning, inbjudan och andra praktiska frågor.

Beroende på vilket avtalsområde ni omfattas av och vilket kontaktförbund ni har, kan ni eventuellt bli hänvisade till annat Saco-förbund än Sveriges Ingenjörer för att få stöd till aktiviteter.

Anmäl intresse

Anmäl vilket seminarium ni är intresserade av till forhandling@sverigesingenjorer.se. Ange också namn och telefonnummer till den vi ska kontakta, uppskattat antal deltagare och eventuellt förslag på datum.

 

Våra seminarier

Ingen person ska behöva bli sexuellt trakasserad på sin arbetsplats, men ändå förekommer det. Vi går igenom vad det kan bero på, vad lagstiftningen säger, vad arbetsgivaren har för skyldigheter och hur man kan arbeta för att få stopp på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vem har ansvar, hur kan vi hjälpas åt och vad kan man göra?

Föredragshållare: Ombudsman från Sveriges Ingenjörer

När vi arbetar har vi inte bara en lön som betalas ut varje månad utan vi tjänar också in den lön vi ska leva av senare i livet. Stefan Holmberg är försäkringsinformatör på Sveriges Ingenjörer och berättar om pensionsvillkoren inom privat sektor.

OBS - målgruppen är privat sektor.

Föredragshållare: Stefan Holmberg, försäkringsinformatör från Sveriges Ingenjörer.

 

Din löneutveckling påverkas av din prestation och ditt bidrag till verksamheten. Det är i de regelbundna lönesamtalen med din chef som din insats ska utvärderas och därför är det viktigt att du förbereder dig noggrant inför samtalet. Här får du råd om hur du kan göra det bästa av lönesamtalet.

Föredragshållare: Ombudsman från Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är det enda fackförbundet med fullständigt fokus på just ingenjörer. Därför har vi specialistkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vårt jobb är att se till att du som medlem har goda arbetsvillkor, får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och blir värderad precis så högt som du förtjänar. Här får du en presentation av dina förmåner som medlem och av hur vi arbetar för dig.

Föredragshållare: Anställd från Sveriges Ingenjörer

När du ska bli förälder är det mycket som händer i livet och det är värdefullt att få vägledning gällande dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Vilken rätt har jag att vara ledig? Har jag rätt till löneutveckling? Kan min arbetsgivare omplacera mig när jag ska börja jobba igen? Här får du handfasta tips som är bra att tänka på före, under och efter föräldraledigheten.

Vi lägger fokus på lagar och regler som skyddar dig som anställd när du vill vara föräldraledig. Föräldrapenning och hur du skyddar din sjukpenninggrundande inkomst, SGI kommer att beskrivas översiktligt.

Föredragshållare: Ombudsman från Sveriges Ingenjörer

Arbetsmiljö är så mycket mer än ergonomi, tunga lyft och belysning. Under detta seminarium fokuserar vi på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som ibland hamnar i skymundan av den fysiska, men är minst lika viktig. Ingen ska behöva göra sig illa eller på annat sätt må dåligt på grund av sitt arbete.

Föredragshållare: Ombudsman från Sveriges Ingenjörer

Bokning av seminarium

Vi behöver veta:

  • Vilket seminarium ni är intresserade av

  • Namn och telefonnummer till kontaktperson

  • Uppskattat antal deltagare

  • Eventuellt förslag på datum

Senast uppdaterad 2019-04-16