Kalendarium

Mars
8

Ingenjörsmentor

Ansök som mentor för en nyanländ ingenjör. Du får möjlighet till kompetensutveckling genom att stötta och bidra med din erfarenhet av arbetsmarknaden för ingenjörer i Sverige.

I programmet får du prova på att vägleda en ingenjör som nyligen anlänt till Sverige. Genom att dela med dig av din kunskap, dina yrkeserfarenheter och din vardag på jobbet får adepten insikt i svensk arbetskultur, sociala koder och vad det innebär att arbeta som ingenjör i Sverige. Genom mentorprogrammet får adepten också möjlighet att skapa sig ett nätverk inom sin bransch.

Vår erfarenhet visar att mentorprogrammet ger kompetensutveckling och blir berikande både för dig som mentor och för den ingenjörskollega du stöttar. Syftet med mentorprogrammet är att stärka våra insatser för nyanlända ingenjörer och föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden.

Följande datum gäller för träffarna:

• Välkomstträff 8 mars 2022
• Mittenträff 17 maj 2022
• Avslutningsträff 6 september 2022

Om programmet

I mentorprogrammet ingår tre gemensamma träffar för alla mentorer och adepter. Varje träff sker på kvällstid och leds av en professionell coach från Takeachange eller Thinkandact. Mellan varje träff ingår tre individuella möten för mentorparen (mentor och adept). I Stockholm samarbetar vi med Stockholms stad, Järfälla kommun och KTH. Adepter som är intresserade av en ingenjörsmentor rekryteras bland nyanlända ingenjörselever på Sfinx (Svenska för ingenjörer i Stockholmsområdet) som deltar i intensivutbildning i yrkessvenska.

Johan Welander

Johan Welander
Thinkandact

Johan Welander är personalvetare med en kandidatexamen från PA-programmet vid Lunds universitet och med en magister från Uppsala universitet. Han arbetar i dag som kompetensutvecklingschef i en välkänd ideell organisation, är författare till boken Idéburen chef - HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer samt grundare av organisationskonsultföretaget Thinkandact. Johan har lång erfarenhet av organisationsutveckling, chefs-/ledarutveckling och HR-arbete. Han är specialiserad på mentorskapsprogram.

Frank Ekelund

Frank Ekelund
Take a change

Frank Ekelund är personalvetare med examen från Lunds universitet. Han är HR- och förändringskonsult på utbildningsföretaget Takeachange och genomför uppdrag inom mentorskap, ledarskap, HR och förändringsarbete. Frank har tidigare erfarenhet som ledare, HR-chef, rekryterare och konsultchef. Han har även arbetat som rådgivare på Trygghetsrådet med individ- och grupprocesser med syfte att stötta privatanställda tjänstemän och företag under omställning.

Johanna Gartz

Johanna Gartz
Personalvetare

Johanna Gartz är Personalvetare med examen från Stockholms universitet. Hon har flera års erfarenhet av chefsskap inom Arbetsförmedlingen och som projektledare för myndigheter i samverkan. Hon har även arbetat brett med HR-frågor på koncernnivå inom byggbranschen. Johanna driver idag ett konsultföretag som genomför uppdrag inom karriär- och ledarskapsutveckling, facilitering och rekrytering.

Etiketter:
  • Nätverk
  • Dag och tid: 8/3 08:00-20:00
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Passar för: Medlem
  • Anmäl innan: 28 januari
Besked om antagning skickas via e-post.
Etiketter:
  • Passar för
  • Distrikt eller stad
  • Typ av event
  • Ämne

December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Till toppen