Sveriges Ingenjörer
Webbinarium

Framtidens fysiska och virtuella kontor

Förra årets Levipristagare föreläser – därefter delar Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand ut årets Levipris

Datum: 17 juni 2022
Tid: 12:00 - 13:00
Passar för: Medlem, Icke-medlem
Anmäl innan: 17 jun

Det sker många förändringar i kontorsarbetet, dels inom ramen för fysisk utformning av kontorsarbetsplatser, dels kopplat till adoption av ny teknik i pandemins fotspår som medför mer flexibla arbetssätt. Är dessa förändringar anpassade för alla personers olika behov, förutsättningar och funktionsvariationer?

Med utgångspunkt i över 20 arbetsplatsutvärderingar med ett andvändarcentrerad design perspektiv, kommer fallgropar och möjligheter för en inkluderande utformning av arbetsplatser och arbetssätt presenteras.

Föreläsare

Maral Babapour Chafi

Ph.D. Människa-Teknik-Design i Västra götalandsregionen

Förra året vann Maral Levipriset för sin forskning.

-Jag forskar om samspelet mellan människa och teknik i arbetslivet. Min forskning handlar om att förstå vad vi gör med tekniken, vad tekniken gör med oss, och hur kan kunskapen om människa och teknik användas för utveckling av nya system. Ett av mina fokusområden har varit aktivitetsbaserade kontor, men i och med pandemin ligger nu allt större fokus på framtidens kontor och kontorsarbete. Jag leder ett forskningsprojekt om nya arbetssätt i Västra Götalandsregionen och är involverad i ett AFA-finansierat projekt om användning av VR-headsets för virtuellt kontorsarbete.

Till toppen