Sveriges Ingenjörer
Utbildning

Lön - statlig sektor

Datum: 08 februari 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Passar för: Förtroendevald
Digitalt
Anmäl innan: 1 feb

Löneavtalet RALS-T löper tillsvidare där syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt arbete med lokal lönebildning. Den praktiska tillämpningen bygger dels på dina kunskaper om löneprocessen, dels på medlemmarnas kunskaper om innebörden i det lönesättande samtalet.

Delar ur innehållet:

  • grunderna i arbetet med lön
  • löneavtal
  • löneprocess
  • lönesättande samtal
  • kommunikation med medlemmarna

Målgrupp

Du som är engagerad i det lokala lönerevisionsarbetet inom statlig sektor och löneavtal RALS-T. Du ska ha gått den fackliga grundkursen och ha erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Du har fördel av att ha deltagit i lönerevisionsarbetet genom att du då kan relatera till egna erfarenheter.

För att se anmälningsknapp måste du vara inloggad och ha ditt uppdrag registrerat hos oss.

Till toppen