Sveriges Ingenjörer
Studiebesök

Studiebesök på Cell Impact AB

Lär dig om hur man kan producera el och värme genom bränsleceller och tillverkar grön vätgas med hjälp av elektrolysörer. Välkommen på studiebesök hos Cell Impact AB i Karlskoga för att lära dig mer om processen.

Datum: 17 januari 2024
Tid: 14:00 - 16:00
Passar för: Medlem
Anmäl senast: 12 jan

Det här eventet är framflyttat till den 17 januari. 

Över hela världen pågår en omställning från fossila till förnybara energikällor och vi på Cell Impact är en del av den utvecklingen. Bränsleceller producerar el och värme genom en kemisk reaktion där vätgas och syre förenas. Tekniken är miljövänlig och den enda restprodukten är vatten. Med hjälp av elektrolysörer kan man använda el från förnybara källor för att spjälka vatten och på så sätt tillverka grön vätgas.

Grunden till det som idag är Cell Impact bildas i Karlskoga 1999 som ett företag med fokus på teknologi för höghastighetsslagenheter och med en teknik som bygger på forskning och teknologi från försvarsindustrin. Idén bakom företaget var att utveckla en formningsteknik som var mer kostnadseffektiv och mindre resurskrävande än konventionell formningsteknik. Läs mer om hur de arbetar på deras hemsida.

Det här eventet arrangeras av ett distrikt. Distrikten består av ideellt engagerade medlemmar som skapar närhet, nätverk och intresse för dig som medlem. Läs mer om distrikten här. 

Till toppen