Sveriges Ingenjörer

Hitta ditt kollektivavtal

Här hittar du alla våra kollektivavtal. Sök ditt kollektivavtal via bransch eller via sektor - industri, tjänste- eller offentlig sektor. Vet du inte vilket kollektivavtal du har logga in på din sida.

Visar 23 träffar inom "Industrisektorn" & "Offentlig sektor"

Industri & teknik | Industrisektorn

Industriarbetsgivarna inom Massa- och pappersindustrin

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Massa- och pappersindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat lön, löneprinciper, allmänna anställningsvillkor såsom semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Industri & teknik | Industrisektorn

Industriarbetsgivarna inom Skogsindustrin

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Skogsindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Offentlig sektor

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Centrala kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Sveriges Ingenjörer utgör ett av de 16 ingående förbunden inom AkademikerAlliansen som är avtalstecknande part.

Offentlig sektor

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

Kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona som bildats efter sammanslagningen av KFS och Pacta. Sobona organiserar kommunala företag i hela Sverige och de aktuella avtalen är uppdelade i 6 branschavtal. Branschavtalen mellan AkademikerAlliansen och Sobona börjar gälla från och med 2022-01-01 och ersätter de gamla KFS avtalen i sin helhet. 

Offentlig sektor

Statliga avtal

Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal på central nivå med Arbetsgivarverket, om t.ex. pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Industri & teknik | Industrisektorn

Industriarbetsgivarna inom Stål och Metallindustrin

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Stål och Metallindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Industri & teknik | Industrisektorn

Industriarbetsgivarna inom Svetsmekanisk industri (SVEMEK)

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Svetsmekanisk industrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Industri & teknik | Industrisektorn

Svensk Industriförening, Sinf

Sinf är en intresse- och serviceorganisation för mindre och medelstora företag, företrädesvis inom industrin.

Industri & teknik | Industrisektorn

Teknikarbetsgivarna, teknikavtal

Teknikavtalet, även kallat TAG, är ett kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Avtalet omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Industri & teknik | Industrisektorn

TeknikGrossisternas arbetsgivareförening

TGA samlar företag som är verksamma med bland annat försäljning av elmaterial och andra produkter till industrin och den privata marknaden. TGA hette tidigare Elgrossisternas Arbetsgivareförening, EGA. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Elektroskandia.

Till toppen