Sveriges Ingenjörer

LAS-utredningen

Regeringens förslag följer vår överenskommelse.

LAS-förhandlingarna

Regeringen håller vad den lovat och det förslag som de nu lägger fram följer LAS-överenskommelsen mellan PTK, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal. Här kan du läsa mer om avtalet, förhandlingarna, LAS-utredningen och januariavtalet.

LAS-överenskommelsen: Sveriges Ingenjörer tillstyrker förslagen

De förslag som har lagts ligger väl i linje med den överenskommelse som förhandlats fram. Dock är det av vikt att ingen del bryts ut eller ändras då det kan äventyra balansen mellan fack och arbetsgivare.

Läs mer här

Tillgång till rätt ingenjörskompetens är en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft, men det är också en bärande del i tjänstemännens trygghet. Därför är det en av våra prioriterade frågor i de pågående förhandlingarna.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer

LAS-utredningen

I januariöverenskommelsen finns krav på förändring av arbetsrätten/LAS. Frågan utreddes på två ställen parallellt. Dels förhandlade arbetsmarknadens parter och dels gjorde politikerna en egen utredning.

Läs mer om LAS-utredningen

Januariavtalet

I överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna finns krav på förändring av LAS. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på förändringar som kan få konsekvenser för din trygghet på jobbet.

Så hotas din anställningstrygghet

Vad är LAS?

LAS, Lagen om Anställningsskydd, är den lag som reglerar skyddet för dig som anställd. Till exempel hur olika anställningsformer fungerar och hur uppsägningar går till.

Läs om bakgrunden

Till toppen