Sveriges Ingenjörer

Trygghetsöverenskommelsen och arbetsrätten för statlig och kommunal sektor

Trygghetsöverenskommelsen och förändringarna i arbetsrätten gäller hela arbetsmarknaden med anpassningar för olika sektorer.

Kommun och regionsektorn 

Från den 1 oktober är det möjligt att söka stöd från Omställningsfonden för studier som påbörjas efter den 1 januari 2023 utifrån det nytecknade avtalet Kompetens och omställningsavtalet - KOM KR (Kommunalt omställningsavtal för anställda inom kommun och regionssektorn liksom för anställda inom Sobona-bolagen).

Notera att 

  • Inom kommun och regionsektorn har parterna kommit överens om att §22 LAS det så kallade treundantaget inte ska tillämpas. Läs mer om villkoren för SKR här
  • Inom Sobona gäller §22 LAS på samma sätt som på privat sektor.

Statlig anställda

Nu är även resultatet av trygghetsöverenskommelsen på privat sektor och riksdagens beslut kring ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) omhändertagna för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor. Avtalet träder i kraft den 1 okt 2022. Läs mer om det nya avtalet här.

Till toppen