Fråga våra löneexperter

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som uppkommer i samband med lön.

Hur mycket ska jag begära i lön?

Det här är ingen fråga som går snabbt att besvara då löneläget på en specifik befattning beror på många olika saker. Till exempel vilket löneläge arbetsgivaren har i förhållande till andra arbetsgivare på orten. Hur ser lönespridningen ut, det vill säga hur värderar arbetsgivaren olika befattningar i förhållande till varandra. För att få veta hur det ser ut hos arbetsgivaren kan du alltid kontakta lokala förtroendevalda om det finns, du kan söka förtroendevalda hos din arbetsgivare om du loggar in på Din sida.

För att få veta hur marknadsläget ser ut bland våra medlemmars löner kan du också använda dig av Saco Lönesök – Sveriges Ingenjörers databas med 70.000 ingenjörslöner. Slutligen är det också viktigt att du gör en översyn av hur väl din kompetens matchar den kravprofil som arbetsgivaren ställt för jobbet du söker eller utför. Ju bättre du uppfyller alla krav desto högre lön är troligtvis arbetsgivaren beredd att betala.

Ska jag skriva löneanspråk i min ansökan om det efterfrågas?

Nej, det ska du inte - men glöm inte att förklara varför du avstår. En anledning till att du ska avstå är för att du med största sannolikhet behöver skaffa dig en bättre bild av jobbet. Vad förväntas av dig? Hur mycket resor och övertid blir det? Hur mycket ansvar ligger det i befattningen? Har du chefsansvar, över hur många anställda? Utifrån det du fått veta i en annons är det ofta omöjligt att ha en tydlig bild av hur verkligheten kommer att se ut och innan dess blir det omöjligt för dig att ge en prislapp vad du anser att du är värd per månad. Förklara detta i ditt brev och hänvisa till att du gärna tar en diskussion och dialog om din lön när ni ses vid en intervju.

Min chef säger att det inte finns några pengar att öka min lön med i år. Kan chefen säga så?

Både ja och nej. Det första du måste ta reda på är om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal för tjänstemän. Har arbetsgivaren tecknat ett kollektivavtal så finns det också ett löneavtal som gäller för våra medlemmar. Detta betyder att det finns regler för hur en lönerevision skall gå till och Sveriges Ingenjörers löneavtal skiljer sig bland annat från Unionens, Ledarnas, och ST:s, så det är viktigt att din chef vet vilket avtal du omfattas av. I avtalet står att det ska ske en dialog mellan dig och lönesättande chef och i vissa avtal står det att du och chefen ska förhandla/komma överens om en ny lön. Om det finns kollektivavtal är det inte bara att hävda att det inte finns några pengar, din chef måste förklara på vilka grunder (med stöd av de regler som finns i löneavtalet) som du inte ska få någon löneökning.
Hitta ditt kollektivavtal 

Finns det inte något kollektivavtal så har arbetsgivaren ingen skyldighet att ha en löneförhandling med dig som anställd, så vida du inte har det inskrivet i ditt anställningsavtal. Har du inskrivet i ditt anställningsavtal att ni ska ha en löneöversyn varje år så är detta trots allt bara ett löfte om att diskutera lön, ingen garanti för att du ska få en löneökning. Viktigast av allt, om du får ett besked som detta, är att be arbetsgivaren förklara varför – varför anser han/hon att du inte ska få någon löneökning? Be den lönesättande chefen att förklara sakligt och tydligt och ställ följdfrågor om du känner att du inte får några bra svar. Din arbetsgivare ska kunna ge dig en tydlig motivering kring varför, oavsett om det finns kollektivavtal eller inte.

Min chef säger att hen bara har 2% att fördela, men när jag läser vårt kollektivavtal hittar jag inte några siffror. Har chefen rätt?

Om du inte hittar några siffror i ditt löneavtal tyder detta på att det är ett avtal utan angivet utrymme, ett så kallat sifferlöst avtal, och då kan din chef inte hänvisa till att det bara finns en viss pott att fördela. Lönen ska vara individuell och lönerevisionen grundar sig på de lönesättande kriterierna som finns i ditt kollektivavtal. Alltså har din chef fel när han/hon säger att det finns en pott och att det är den som skall fördelas, det ni skall diskutera är din individuella löneutveckling och löneökning

Jag vill inte att de lokala förtroendevalda ska förhandla min lön. Hur ska jag göra då?

De lokalt valda förtroendevalda förhandlar aldrig en individuell lön. Sveriges Ingenjörers löneprocess är inte utformad på samma sätt som tex Unionens. Sveriges Ingenjörer anser att den som är bäst lämpad att förhandla sin lön är den enskilda individen. Det är alltså du i dialog med din lönesättande chef som skall prata om varför du ska ha den lön du ska ha.

De lokala förtroendevalda kan, beroende på vilket löneavtal ni har, förhandla fram en pott eller enas om en stupstock. Men detta är en kollektiv summa som är något man stämmer av emot när löneförhandlingen är på väg att avslutas. De lokala förtroendevalda är till som stöttning och hjälper till med argument, men de ska aldrig förhandla din lön - det ska du göra.

Jag ska söka mitt första jobb som nyexaminerad. Har ni någon ingångslön att rekommendera?

Våra ingångslöner som tas fram av våra statistiker är beräknade på det faktiska utfallet från förra årets ingångslöner och här hittar du årets rekommenderade ingånglöner för ingenjörer.

Senast uppdaterad 2018-02-12