Så bemöter du chefens argument

"Mina händer är bakbunda, jag får inte mer pengar från HR."

Lönesamtalet ska handla om din löneutveckling. Begär konkreta förslag och tydliga mål på vad du behöver göra för att höja din lön. Fråga vad man har budgeterat till lönepåslagen.

"I år är det 2,0% enligt avtalet".

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

"I år satsar vi på de yngre."

Även om arbetsgivaren eller din chef vill satsa på en speciell grupp ska din lön fortfarande baseras på din prestation och ditt bidrag till verksamheten.

"Du har varit föräldraledig".

Enligt föräldraledighetslagen ska du inte missgynnas på grund av att du varit föräldraledig. Du har rätt till samma utveckling som om du hade varit på plats.

"Det är inte jag som sätter lönen."

Om det inte är din chef som sätter lönen ska du heller inte ha samtalet med honom eller henne. Begär att få tid att prata med rätt person.

"Vi måste hålla budgeten."

Löneavtalet anger att de viktigaste faktorerna för individuell och differentierad lönesättning är prestation och kompetens. Din chef ska förvisso hålla sin budget, men måste också hålla sig till det löneavtal som gäller.

"Du får inte mer."

Får du en lägre lön än dina kollegor är det en indikation på att chefen inte är nöjd med din insats. Begär konkreta förslag på vad du behöver göra för att förbättra din löneutveckling.

Till toppen