Vill du ha ett rejält lönelyft? Byt jobb!

2017 bytte 23 procent av ingenjörerna jobb – och de tjänade ännu mer på att göra det än tidigare år, visar Sveriges Ingenjörers löneenkät. I genomsnitt får den som byter jobb mer än dubbelt så hög löneökning som den som stannar på samma jobb. Och skillnaden är störst för den som är i början av karriären.

Byt jobb och få högre lön

Den som vill ha en bättre löneutveckling ska börja se sig om efter ett nytt jobb. Den trenden har pågått i flera år och blir allt starkare, visar Sveriges Ingenjörers löneenkät. 2017 fick den som bytte jobb i genomsnitt en löneökning på 9,6 procent, att jämföra med 4,0 procent för den som stannade på samma jobb.

Skillnaderna mellan olika grupper är dock stor. Mest tjänar de nyexade på att byta jobb, även om det också är den grupp som har bäst löneutveckling även om de stannar kvar på sin nuvarande arbetsplats. Samtidigt är det också de yngre som är mest benägna att byta jobb,  31 procent av dem som tog examen 2013-2017 har bytt jobb under året, att jämföra med 9 procent av dem som tog examen 1982 eller tidigare.

– Statistiken visar år efter år att det är lönsamt för dig som är ingenjör att byta jobb. Och förutom att din löneutveckling blir bättre får du såklart chansen att ta dig an nya utmaningar och lösa nya intressanta problem, något som är nog så viktigt för att känna sig nöjd med sitt arbete, säger Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Ökad rörlighet bland ingenjörer

Rörligheten bland ingenjörer ökar också. 2017 var det 23 procent av alla ingenjörer som bytte jobb, en siffra som i genomsnitt ökat med en procentenhet varje år de senaste åren. Högskoleingenjörerna är något mer benägna att byta jobb än sina civilingenjörskolleger, men trenden är densamma för båda grupperna. Kvinnor är också något mer benägna att byta jobb än männen – 26 procent av kvinnorna har bytt jobb under året jämfört med 22 procent av männen.

– Ingenjörernas rörlighet ökar, samma trend som vi ser bland alla yrkesgrupper. Det är positivt eftersom kunskap och erfarenheter sprids och tas tillvara bättre. Rörligheten underlättas också av att flera företag säger sig ha svårt att rekrytera rätt kompetens, något som öppnar nya möjligheten för erfarna och duktiga ingenjörer, avslutar Ulrika Lindstrand.

Diagram per avtalsområde

Senast uppdaterad 2018-04-16