Lönestatistik per avtalsområde och sektor

Här kan du ladda ner Exceldokument med lönestatistik per avtalsområde och sektor. Statistiken är baserad på Sveriges Ingenjörers årliga löneenkät.

 

Övergripande statistik

Hämta övergripande statistik i form av nivåhöjningstal och individuella löneökningar per avtal eller per sektor.

Statistik per sektor

Hämta bakgrundsstatistik samt löneutfall per befattning och kön för privat sektor, statlig sektor eller kommun och region.

 

Privat sektor

Statlig sektor

Kommun och region

Statistik per avtalsområde

Hämta bakgrundsstatistik, individuell löneökning samt löneutfall per befattning och kön för hela industrin och tjänstesektorn, samt för respektive avtalsområde.

På avtalsområden där underlaget är för litet visas statistik för hela området industri respektive tjänster.

 

Industri

Tjänster

Almega Bemanningsföretagen

Almega IT-företagen

Almega Telekom

Almega Innovationsföretagen

Almega Tjänsteförbunden: Utveckling och tjänster

Bankinstituten

Energiföretagens Arbetsgivareförening

Gruvornas Arbetsgivareförbund

Industri och Kemigruppen

Kommunala Företagens Samorganisation

Livsmedelsföretagen

Skogsindustrierna

Stål- och Metallförbundet

Svensk Handel

Sveriges Byggindustrier

Teknikarbetsgivarna

Tekniktjänstearbetsgivarna

Teko

Senast uppdaterad 2020-03-09