Chef

Balanscoach

Som chefsmedlem kan du boka individuell coachning. Du får tre samtal som utgår ifrån din specifika situation med inriktning på optimering av din kapacitet.

Som chefsmedlem har du möjlighet att få individuell coachning av en professionell coach från den ledande förmedlingen CoachHuset. Syftet med coachningen är att du ska bli ännu mer effektiv i din nuvarande situation.

Coachningen innebär bland annat att du får:

• helikopterperspektiv över din arbetssituation och dina åtaganden
• verktyg för att hantera och förebygga stress
• insikt i källorna till stress
• stöd i att hitta utrymme för återhämtning

Du erbjuds tre samtal över telefon eller online. Samtalen bokas inom loppet av två månader. Om du vill fortsätta kontakten efter dina tre samtal har vi även förhandlat fram rabatterat pris på det.

Om coachen efter ditt första möte inte motsvarar dina förväntningar så har du rätt att byta coach eller reklamera tjänsten. Det är viktigt att du hör av dig inom fem dagar efter ditt första möte med coachen om du har synpunkter.

Kontakta Carina Kindkvist på Coachhuset, tel 08-5222 31 31 eller mejl carina.kindkvist@coachhuset.com.

Senast uppdaterad 2020-04-02