Trygghet Chef

VD-Chefsavtal

I din roll som chef så är det viktigt att hålla i minnet att lagen om anställningsskydd (LAS) inte gäller om du är i företagsledande eller jämförbar ställning. Med andra ord är det extra viktigt för dig att du försäkrar dig om ett avtal som ger dig trygghet både under och efter anställningen. 

 

Att vara chef kan innebära att du inte har samma anställningskydd som en anställd. Det är därför värdefullt att försäkra dig om att du har ett särskilt skydd i ditt anställningsavtal.

När du loggat in får du tillgång till två dokument, ett VD-avtal och ett dokument med fördjupning och förklarande kommentarer kring avtalet. Tanken är att dokumentet "VD-avtal" ska kunna fungera som mall eller utgångspunkt för ditt eget anställningsavtal. Mallen kan du använda i sin helhet eller i tillämpliga delar. Inte sällan presenterar arbetsgivaren ett avtalsförslag. Då kan mallen fungera som vägledning och checklista så att inte något glöms när ni skriver avtal.

Träffar du överenskommelse om förmåner utöver de som finns med i avtalsmallen så se till att föra in dem i ditt personliga avtal.

Dokumenten får du tillgång till på denna sida. (Kräver inloggning)

Senast uppdaterad 2019-03-07
Till toppen