Avsluta medlemskap

Här hittar du information om hur ditt avslutar ditt medlemskap i Sveriges Ingenjörer.

För att säga upp ditt medlemskap behöver du skicka in en underskriven utträdesblakett till oss.

Enligt förbundets stadgar kommer ditt medlemskap att upphöra vid månadsskiftet efter det att blanketten inkommit till förbundet.

Medlemsavgiften kommer att debiteras fram till det datum utträdet träder i kraft. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa kan du även välja att avsluta ditt medlemskap där. Väljer du att gå ur a-kassan förlorar du möjligheten att få ersättning vid en eventuell arbetslöshetsperiod eller vid ett glapp mellan dina anställningar.

Om du vill gå ur a-kassan ska du även fylla i sidan 2 på vår blankett för att avsluta medlemskap.

Ditt medlemskap

Välj vilken typ av medlemskap du har och vilken situation du befinner dig i för att få information om vad som gäller för just dig.

Yrkesverksam

Student

Pensionär

För dig som är yrkesverksam medlem och ska:

Du kan vara medlem hos oss även som egenföretagare. Du behåller dina ordinarie förmåner och får även tillgång till specialförmåner som exempelvis statistik över timpriser, affärsjuridisk rådgivning och avtalshjälp.

Med eget företag har du en mer komplex arbetssituation än som anställd. Genom att vara medlem hos oss får du ett fackligt bollplank och snabb rådgivning av våra företagsspecialister och ombudsmän.

Medlemskapet ger dig också ekonomisk trygghet om du skulle behöva avveckla ditt företag. Du kan vara kvar som medlem i Akademikernas a-kassa och vid arbetslöshet har du möjlighet att söka ersättning både från a-kassan och Inkomstförsäkringen.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som har eget företag.

Vill du ändå avsluta ditt medlemskap? Ladda ner blanketten Utträdesanmälan och skicka in den underskriven till oss.

 

Du kan vara medlem hos oss även som chef. Du behåller dina ordinarie förmåner och får även tillgång till specialförmåner som exempelvis chefsnätverk, mentorprogram och ledarskapsseminarier.

Som chef har du en mer komplex arbetssituation än som medarbetare. I vår rådgivning kan du snabbt få svar på frågor som rör din situation på jobbet. Vi hjälper dig också med råd och granskning kring ditt vd/chefsavtal.

Om ett problem skulle uppstå på arbetsplatsen kan du välja om du vill bli företrädd av den lokala föreningen, eller om du endast vill vara medlem centralt och få rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp direkt från förbundet.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som chef.

Vill du ändå avsluta ditt medlemskap? Ladda ner blanketten Utträdesanmälan och skicka in den underskriven till oss.

 

Du kan givetvis vara kvar som medlem i Sveriges Ingenjörer när du arbetar utomlands. Du kan alltid vända dig till vår Rådgivning för frågor kring utlandsarbete. Via vårt nätverk har du också möjlighet att komma i kontakt med andra medlemmar som jobbar utomlands.

Läs mer om utlandsarbete här

Anställd i Norden och Australien

Om du är anställd i Danmark, Norge, Finland, Island eller Australien ingår ett medlemskap i respektive lands fackliga organisation i tre år utan extra kostnad. Det innebär att du har samma rättigheter som arbetslandets ordinarie medlemmar vad gäller till exempel förmåner, förhandlingsstöd, rådgivning och juridisk hjälp.

Ansök via blanketten Ansökan om gästmedlemskap

Övriga länder

Som anställd utanför Norden och Australien kan du ansöka om utlandsmedlemskap. Det innebär att du får halverad medlemsavgift och du har även möjlighet att få ersättning från Sveriges Ingenjörers utlandsfond vid retur till Sverige.

Om du hamnar i en situation där du behöver rättslig hjälp, står Sveriges Ingenjörer för kostnaden för en timmes juridisk konsultation i arbetslandet.

Ansök via blanketten Ansökan om utlandsmedlemskap


Vill du ändå avsluta ditt medlemskap? Ladda ner blanketten Utträdesanmälan och skicka in den underskriven till oss.

För dig som är studentmedlem och ska:

För dig som ska:

Senast uppdaterad 2021-05-03
Till toppen