Nominera till förtjänsttecken

Personer som gör betydande insatser för förbundet eller samhället kan tilldelas Sveriges Ingenjörers förtjänsttecken.

Sveriges Ingenjörer ger utmärkelser för att visa respekt och tack för personliga insatser i förbundets eller samhällets intresse och för att uppmuntra till fortsatt ambassadörskap för förbundet.

Betydande insatser innebär individuella prestationer som är gjorda lokalt, regionalt eller centralt. Effekten av insatserna ska ha gjort specifikt positivt avtryck i förbundets verksamhet. Insatserna kan röra såväl inåtriktat arbete (bl a medlemsstöd och föreningsverksamhet) som utåtriktat (bl a opinionsbildning, ambassadörskap och annat företrädarskap). Särskilt meriterande är insatser som tydligt stödjer förbundets mål (vision och program). Enbart uppdrag för eller anställning i förbundet under lång tid är inte en tillräcklig förutsättning för förtjänsttecken.

Mottagare av förbundets utmärkelser kan vara medlem, tjänsteman vid förbundskansliet eller annan person som uppfyller kriterierna ovan.

Här kan du nominera till förbundets förtjänsttecken. Du kan nominera till och med 22 september varje år. 23 september börjar nominering till kommande år.

Nominera till förtjänsttecken

Fyll i formuläret nedan för att nominera till förbundets förtjänsttecken.

Senast uppdaterad 2020-08-31