Karriärcoachning

Behöver du stöd för att komma vidare i din karriär? Då kan du ha nytta av en karriärcoach. Du får upp till tre coachningssamtal som medlem i Sveriges ingenjörer.

Coachning är till för dig som vill utvecklas, få resultat och göra förändringar i ditt yrkesliv. Det kan bland annat vara att hitta motivation och att komma underfund med vad du vill göra. Du får hjälp att ta reda på vilka talanger just du har och att använda dina kunskaper på bästa sätt. Det kan ge dig förståelse för vilka yrkesroller och arbetsplatser du trivs bäst med.

Coachen ställer frågor för att utforska och utmana de föreställningar du har om dig själv och ge dig nya insikter. I processen arbetar man ofta med olika övningar och tester.

Coachning handlar om att få hjälp att hitta sina egna svar och att få nya perspektiv. Coachen ger alltså inte färdiga svar, men du kan resonera med coachen för att komma framåt och hitta lösningar.
Carina Kindkvist
Grundare Coachhuset

Vanliga frågeställningar

Innan coachningen börjar fyller du i ett formulär och berättar vilken typ av hjälp du vill ha. Här anger många att de vill ha stöd i att reda ut vad de egentligen vill med sitt yrkesliv. Vanligt är också att man behöver hjälp med att öka sin motivation, inspiration och kreativitet. Det här är exempel på frågeställningar som coacherna ofta får ta del av:

 • Hur ska jag veta vad jag vill, professionellt?
 • Vad är jag bra på?
 • Hur hittar jag min motivation?
 • Jag har kommit till en återvändsgränd, vad ska jag göra?
 • Jag vill gå vidare i karriären, men hur?
 • Hur ska jag hitta en strategi för att nå mina mål?
 • Hur kan jag bli chef utan chefsutbildning?
 • Hur ska jag tänka när jag söker jobb?
 • Hur kan jag nätverka eller använda mina kontakter för att hitta ett nytt jobb?
 • Vad ska jag göra när jag inte trivs på min arbetsplats och inte har varit här så länge, jag vill inte att det ska se dåligt ut i min CV?
 • Jag är för gammal/ung, hur ska jag göra?
 • Hur ska jag agera i en intervju?
 • Jag kommer på intervjuer men kommer inte vidare, är det något jag bör förändra i mitt beteende?
 • Jag kommer inte överens med min chef/kollega, vad ska jag göra?
 • Jag hamnar ofta i konflikter, ingen tycks förstå mig, vad ska jag göra?
 • Det är inte lockande att gå till jobbet längre, hur kan jag hitta inspiration?
 • Jag är stressad, vad ska jag göra?

Hur går coachningen till?

Vi erbjuder coachning i samarbete med CoachHuset. Coacherna är kvalitetsgranskade och har sekretess. CoachHuset kan erbjuda coacher på många orter, men vanligtvis sker coachningen per telefon.

 • Du får upp till tre kostnadsfria samtal med en coach (sistaårsstudenter får två). Om du väljer att träffa coachen på ett fysiskt möte får du två tillfällen. (Sistaårsstudenter får två tillfällen via telefon eller fysiskt möte).

 • Coachsamtalen ska äga rum inom en tvåmånadersperiod.

 • Förmånen är kostnadsfri en gång (två/tre samtal). Om du väljer att ha färre samtal så är den kostnadsfria förmånen ändå förverkad.

Villkor för coachning

 • För att använda förmånen ska du ha varit medlem i minst tre månader.

 • Du får inte delta i ett annat program, exempelvis genom Trygghetsrådet eller genom Arbetsförmedlingen
Senast uppdaterad 2020-04-28
Till toppen