Karriärcoachning

Coachning hjälper dig att utvecklas och mer medvetet använda din kunskap och dina talanger på bästa sätt. Coachen ställer frågor och utmanar dig och dina föreställningar på olika sätt, ni jobbar ofta med övningar.

Om du väljer att gå in i en spännande och utvecklande coachningsprocess så är det viktigt att du är motiverad och att du avsätter tid och engagemang! Din coach kommer att hjälpa dig att själv komma fram till beslut, coachens roll är inte att ge dig färdiga lösningar och svar. Coachning är en exklusiv förmån för medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Hur går det till?

Vi erbjuder coachning i samarbete med CoachHuset. Coacherna är kvalitetsgranskade och har sekretess. CoachHuset kan erbjuda coacher på många orter, men vanligtvis sker coachningen per telefon eller Internet-telefoni

  • Du får upp till tre kostnadsfria samtal med en coach (sistaårsstudenter får två). Om du väljer att träffa coachen på ett fysiskt möte får du två tillfällen. (Sistaårsstudenter får två tillfällen via telefon eller fysiskt möte).
  • Coachsamtalen ska äga rum inom en tvåmånadersperiod.
  • Förmånen är kostnadsfri en gång (två/tre samtal). Om du väljer att ha färre samtal så är den kostnadsfria förmånen ändå förverkad.

Villkor för coachning

  • För att använda förmånen ska du ha varit medlem i minst tre månader.
  • Du får inte delta i ett annat program, exempelvis genom Trygghetsrådet eller genom Arbetsförmedlingen

Logga in om du vill ha karriärcoachning

Senast uppdaterad 2018-02-23