Vad gör vi med din medlemsavgift?

Som ingenjör vet du att helheten är större än summan av delarna. Du vet också att alla delar är viktiga för helheten. Ibland kan det vara svårt att få en överblick över vad medlemskapet består av.

Här är en sammanställning av hur den ordinarie medlemsavgiften på 240 kr/mån procentuellt fördelats under 2018, för att skapa nytta för dig och 153.000 andra ingenjörer.

Under 2018 hanterade vi 5 400 förhandlingsärenden och granskade tusentals anställningsavtal och CV:n. Vi tog också emot 32 000 telefonsamtal och 4 200 mejl rörande förhandling och rådgivning. Det är med andra ord en omfattande del av vårt arbete och något vi lägger mycket resurser på varje dag.

Dina arbetsförhållanden är alltid i fokus och vi förhandlar kollektivavtal som reglerar övergripande villkor för exempelvis tjänstepension, res- och övertidsersättning, sjuklön samt föräldraledighetstillägg i samband med föräldraledighet.

Om det uppstår problem på din arbetsplats finns vi där för dig. Ibland krävs det att vi driver ditt ärende ända upp till högsta juridiska instans.

Med kommunikation och marknadsföring kan vi rekrytera fler medlemmar och förbättra service och förmåner. Och bli starkare, så klart.

Ju fler vi är desto starkare blir vi. Idag är vi 150 000 medlemmar som ger tyngd i förhandlingar och när vi framför våra åsikter i olika frågor kopplade till våra medlemmars yrkesroll. För att fortsätta vara starka jobbar vi aktivt med att bli fler. Det innebär allt från marknadsaktiviteter till att erbjuda hög service och bra erbjudande till er som redan är medlemmar.

Allt går inte att styra över och ibland händer saker utom ens kontroll. Skulle du behöva lämna ditt jobb räcker inte a-kassans skydd långt. Men det gör en inkomstförsäkring. Med den kan du få 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kr/mån (brutto) i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös. Med en frivillig tilläggsförsäkring kan du förlänga ersättningen med 180 dagar.

Som ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkringen i medlemskapet.

Räkna ut vad inkomstförsäkringen innebär för dig.

Våra förmåner har som syfte att stärka dig i ditt yrkesliv – var du än befinner dig i det. Du erbjuds allt från karriärcoachning, CV-granskning och seminarier till nätverk för chefer och egenföretagare. Nyttja dem!

Vi erbjuder även förmånliga försäkringar, bo- och medlemslån och rabatt på vidareutbildning.

En av de mest populära delarna i medlemskapet är tillgången till lönestatistik. Över 70 000 ingenjörslöner ligger till grund för statistiken. Använd statistiken för att förbereda ditt lönesamtal. Behöver du stöd med argument är du alltid välkommen att kontakta oss för lönerådgivning.

Dina visioner för oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Din drivkraft att lösa problem och föra oss framåt är ovärderlig. Därför jobbar vi för att du ska få de bästa förutsättningarna att göra det du gör bäst.

Det är vår uppgift att stärka dina förutsättningar på arbetsmarknaden och se till att både arbetsgivarna och omvärlden förstår ditt värde. Vi driver därför opinion för dina frågor och betydelse för samhälle och utveckling. Det lönar sig. Tack vare långsiktigt arbete fungerar vi idag som självklar remissinstans i frågor som rör forskning, utveckling, utbildning och arbetsmarknad.
 

Nyheterna sinar aldrig. Mängden information du möter varje dag gör det svårt att sålla och plocka ut det som är viktigt för dig i din yrkesroll. Ny Tekniks digitala premiumtjänst, som ingår i medlemskapet, samlar de tekniknyheter som berör dig som ingenjör. Som medlem har du fri tillgång till allt innehåll – i mobilen, plattan eller datorn. Alltid uppdaterad och tillgänglig var du än befinner dig, bara det finns en uppkoppling. Logga in och läs.

Det händer inte ofta, men om Sveriges Ingenjörer tvingas gå i konflikt för exempelvis bättre anställningsvillkor eller mot försämringar, är det tryggt att veta att vi ger konfliktersättning till medlemmarna. Att arbetsgivarna vet att vi har en välfylld strejkkassa är också en fördel.

Grundbulten i all facklig verksamhet är ”Tillsammans är vi starka”. Det gäller även oss på Sveriges Ingenjörer. Samarbetet med Saco*, som samlar cirka 650 000 akademiker i 23 medlemsförbund gör oss till en stark part i stort och ute på arbetsplatserna. I Saco är Sveriges Ingenjörer det största medlemsförbundet och har goda möjligheter att påverka.

För att du ska få bästa möjliga förutsättningar ingår vi i olika konstellationer med andra förbund, både på övergripande nivå och lokalt på arbetsplatserna. Det ger oss ökad styrka.

*Sveriges Akademikers Centralorganisation

Som medlem i Sveriges Ingenjörer har du stor möjlighet att påverka vad vi ska göra, och på så sätt påverka din egen framtid. Ett sätt att påverka är att skicka in medlemsförslag som behandlas löpande vartefter de kommer in. Ett annat sätt är att vara med och välja vilka som ska sitta i förbundets högsta beslutande organ. Det görs i valet till fullmäktige som hålls var fjärde år. De som sitter i fullmäktige gör det i fyra år och fattar många beslut, så som vad dina medlemspengar ska gå till. Ta chansen att påverka – nästa val är i april 2018.

Läs mer om vår organisation och medlemsinflytande.

Majoriteten av Sveriges Ingenjörers medlemmar jobbar där det finns förtroendevalda. De är länken mellan dig och din arbetsgivare och bevakar frågor som till exempel löneförhandlingar, organisationsförändringar och chefstillsättningar. De förtroendevalda företräder dig och förhandlar för dig och dina kollegor. Deras uppgift är också att tydliggöra ingenjörernas värde för verksamheten.

Vi arrangerar kurser utformade för att stödja dig som förtroendevald i ditt uppdrag, läs mer och anmäl dig här.

Finns det ingen lokalförening på din arbetsplats? Vi hjälper dig starta en!

Senast uppdaterad 2018-12-14