Inkomna motioner

Här hittar du inkomna motioner till Ingenjörsfullmäktige 2020. Listan uppdateras löpande.

Våra chefsmedlemmar inom Sveriges Ingenjörer bör ges ett tydligt ökad fokus. Även om vårt förbund idag har en väl fungerande information och rådgivning saknas en tydlig kanal till våra ledare. Detta gör att vi riskerar att få tilltagande oönskad rörlighet bland medlemmar med arbetsgivaruppdrag.

Flera av akademikerförbunden nämligen Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Fysioterapeutema och Sveriges Arbetsterapeuter förser sina chefsmedlemmar med HR- och ledarskapsmagasinet för akademiker, Chefstidningen. Denna publikation distribueras idag till över 22 000 ledare inom de fem akademikerförbunden.

Chefstidningen styrka är att den dels är riktad speciellt till akademiker med ledaruppdrag men främst att den tar upp vardagliga frågor som engagerar personer i arbetsledande ställning.

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad medlem att Sveriges Ingenjörer skyndsamt utreder frågan om att distribuera HR- och ledarskapsmagasinet för akademiker, Chefstidningen till föreningens chefsmedlemmar.

Motionär: Björn Nyström

Senast uppdaterad 2020-06-12