Vem blir förbundets nya styrelseledamot?

Sveriges Ingenjörer strävar alltid efter att vara relevant och attraktivt för medlemmarna och synliggöra ingenjörerna i samhällsdebatten. Nu söker vi fem medlemmar som kan ta plats i förbundsstyrelsen och fortsätta att leda förbundet mot detta mål.

Förbundet önskar nomineringar i alla åldrar och med olika bakgrund. Erfarenhet av fackligt arbete är ett plus – det spelar ingen roll om det är lokalt, på distriktsnivå eller centralt.

Det är inte tillåtet att nominera sig själv, men kanske är det någon du känner?

Nomineringen öppnar den 1 april.

Nominera senast den 12 maj 2021.

Styrelsens arbete i korthet

  • Leda arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

  • Bereda Ingenjörsfullmäktiges ärenden och genomföra beslut.

  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.

  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, samt fastställa förbundskansliets organisation.

  • Varje ledamot är fadder till ett eller flera distrikt eller yrkesföreningar.

  • Utse förbundets ombud i exempelvis avtalsdelegationer.

  • Anställa och entlediga förbundsdirektören.

Om uppdraget

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter och två teknologer. De leder arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

Tid för uppdraget

Förbundsstyrelsen sammanträder vanligtvis åtta gånger per år. Sammanträdena är en eller två dagar. Utöver det tillkommer inläsningstid inför möten. En gång om året i samband med Ingenjörsfullmäktige genomförs även möte på helgdag. Mötena äger normalt rum i Stockholm.

Varje ledamot är också fadder till ett eller flera distrikt eller yrkesföreningar. I uppdraget ingår att stötta distrikten i deras arbete och om möjligt även besöka dem.

Ersättning

Förbundet ersätter lönebortfall för den som behöver få tjänstledigt från jobbet. Arvode utgår för uppdraget utöver ersättning för lönebortfall.

Se aktuellt arvode i protokollet längst ner på sidan.

Kontakt

Har du frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@sverigesingenjorer.se.

Röster från Förbundsstyrelsen

Therese Koggdal och Philip Engström berättar om sitt engagemang i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.

Lästips – Ingenjören

"Fem platser i styrelsen uppe för omval – nu vill valberedningen få förslag"

Läs Ingenjörens artikel

Senast uppdaterad 2021-03-18