Känner du en ingenjör med visioner?

Valberedningen söker personer med engagemang och idéer som kan göra förbundet relevant för medlemmarna och i samhällsdebatten.

I november väljs fem nya ledamöter in i förbundsstyrelsen. Kanske blir det någon du känner?

Tipsa valberedningen!

Förbundets valberedning ser gärna många nominerade i alla åldrar och med olika bakgrund. Erfarenhet av fackligt arbetet är ett plus – det spelar ingen roll om det är lokalt, på distriktsnivå eller centralt.

Om uppdraget

Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter och två teknologer. De leder arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

Den som blir invald ska räkna med att avsätta runt 20 dagar per år på möten och inläsning. Mötena äger normalt rum i Stockholm och arvode utgår samt ersättning för eventuellt lönebortfall.

Din nominering behövs senast den 21 juni 2019.

Kontakt

Har du frågor, kontakta valberedningen på valberedningen@sverigesingenjorer.se.

Styrelsens arbete i korthet

  • Bereda Ingenjörsfullmäktiges ärenden och genomföra beslut.
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av förbundets tillgångar.
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, samt fastställa förbundskansliets organisation.
  • Utse förbundets ombud.
  • Anställa och entlediga förbundsdirektören.
Senast uppdaterad 2019-05-22