Nominera till förbundsstyrelsen

Du kan inte nominera dig själv. Den eller dem du nominerar måste vara medlem i Sveriges Ingenjörer.

Uppgifter om den jag nominerar

Uppgifter om förslagsställaren