Val till fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. 81 ledamöter väljs av de yrkesverksamma medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs årligen av studentmedlemmarna.

Senaste valet till Ingenjörsfullmäktige hölls 2018. Här nedan hittar du resultatet för mandatperioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2022.

För dig som vill djupdyka i siffrorna finns dokument längst ner på sidan med röstsiffror och förändringar i mandat, samt en förteckning över de personer som blev invalda på respektiva listas mandat.

 

Mandatfördelning 2018

ABB-ingenjörerna: 2 mandat

Erfarna Civilingenjörer: 2 mandat

Ericssonlistan – The Ericsson list: 9 mandat

Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 5 mandat

Ingenjörer i Staten: 3 mandat

IT- Konsult & Innovation: 2 mandat

Jönköpingslistan: 1 mandat

Klöver Dam – kvinnligt nätverk: 7 mandat

Mera pang för pengarna: 7 mandat

Saab-listan: 3 mandat

Samhällsbyggarlistan: 2 mandat

Stockholm-Mälardalen: 3 mandat

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 2 mandat

Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 4 mandat

Sveriges Ingenjörer i Väst: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer NORR: 5 mandat

Sveriges Ingenjörer Syd: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer Västmanland: 1 mandat

Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat

Universitet och högskolor – för Sverige som kunskapsnation: 4 mandat

Vattenfall: 2 mandat

Ökat lokalt inflytande: 4 mandat

 

Val 2022

Nästa val till Ingenjörsfullmäktige är 2022.

I god tid inför valet kommer du hitta information om processen och hur du gör för att bilda en Lista här.

 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om valet till Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som bland annat bestämmer förbundets inriktning.

Genom att rösta påverkar du vem som sitter i fullmäktige och bestämmer över prioriterade frågor för Sveriges Ingenjörer och tar beslut om att tillsätta styrelse, som är den grupp som fattar de löpande besluten. Det är din möjlighet att välja vem som ska representera dig och vad Sveriges Ingenjörer ska jobba med de kommande åren.

Valet till ingenjörsfullmäktige använder sig av ett elektroniskt röstningssystem som öppnar i god tid innan valet.

Ja, vi säkerställer att vår leverantör av valsystemet uppfyller Europarådets rekommendationer Legal, Operational and technical standards for e-voting och OSCE:s (Organization for Security and Co-operation in Europe) guidelines.

Nej, du kan bara avlägga din röst en gång.

Det finns 81 mandat i fullmäktige. 

Den jämkade uddatalsmetoden innebär att jämförelsetalet för en lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal lottar valberedningen.

Senast uppdaterad 2019-09-27