Val till fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. 81 ledamöter väljs av de yrkesverksamma medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs årligen av studentmedlemmarna.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljs vilka medlemmar som ska sitta på de 81 mandaten.

Valet sker genom direktdemokrati, vilket betyder att det är Sveriges Ingenjörers medlemmar som väljer vilka ledamöter som ska sitta i Ingenjörsfullmäktige. Förfarandet är likt det som är till Sveriges riksdag.

Inför valet skapar grupper av medlemmar så kallade listor. En lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje lista presenterar sedan ett antal valbara personer. I valet som genomförs i april vart fjärde år (nästa gång 2022) röstar medlemmarna på den lista och den person som de önskar ska företräda dem i Ingenjörsfullmäktige. Mandaten fördelas sedan enligt samma princip som används vid riksdagsvalet, jämkande uddatalsmetoden.

Senaste valet till Ingenjörsfullmäktige hölls 2018. Här nedan hittar du resultatet för mandatperioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2022.

För dig som vill djupdyka i siffrorna finns dokument längst ner på sidan med röstsiffror och förändringar i mandat, samt en förteckning över de personer som blev invalda på respektiva listas mandat.

Mandatfördelning under 2018-2021

ABB-ingenjörerna: 2 mandat

Erfarna Civilingenjörer: 2 mandat

Ericssonlistan – The Ericsson list: 9 mandat

Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 5 mandat

Ingenjörer i Staten: 3 mandat

IT- Konsult & Innovation: 2 mandat

Jönköpingslistan: 1 mandat

Klöver Dam – kvinnligt nätverk: 7 mandat

Mera pang för pengarna: 7 mandat

Saab-listan: 3 mandat

Samhällsbyggarlistan: 2 mandat

Stockholm-Mälardalen: 3 mandat

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 2 mandat

Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 4 mandat

Sveriges Ingenjörer i Väst: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer NORR: 5 mandat

Sveriges Ingenjörer Syd: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer Västmanland: 1 mandat

Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat

Universitet och högskolor – för Sverige som kunskapsnation: 4 mandat

Vattenfall: 2 mandat

Ökat lokalt inflytande: 4 mandat

 

Val 2022

Nästa val till Ingenjörsfullmäktige är 2022.

Hållpunkter:

Skapa listor: 25 nov 2021 – 15 feb 2022
Valet genomförs: 28 mars – 30 april 2022

I god tid inför valet kommer du att hitta information om processen och hur du gör för att bilda en lista här.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om valet till Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som bland annat bestämmer förbundets inriktning.

Genom att rösta påverkar du vem som sitter i fullmäktige och bestämmer över prioriterade frågor för Sveriges Ingenjörer och tar beslut om att tillsätta styrelse, som är den grupp som fattar de löpande besluten. Det är din möjlighet att välja vem som ska representera dig och vad Sveriges Ingenjörer ska jobba med de kommande åren.

Valet till ingenjörsfullmäktige använder sig av ett elektroniskt röstningssystem som öppnar i god tid innan valet.

Ja, vi säkerställer att vår leverantör av valsystemet uppfyller Europarådets rekommendationer Legal, Operational and technical standards for e-voting och OSCE:s (Organization for Security and Co-operation in Europe) guidelines.

Du kan rösta flera gånger, men du har bara en röst och det är din senaste röst som räknas.

Det finns 81 mandat i fullmäktige. 

Den jämkade uddatalsmetoden innebär att jämförelsetalet för en lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal lottar valberedningen.

Senast uppdaterad 2019-09-27
Till toppen