Val till fullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. 81 ledamöter väljs av de yrkesverksamma medlemmarna vart fjärde år. 14 ledamöter väljs årligen av studentmedlemmarna.

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljs vilka medlemmar som ska sitta på de 81 mandaten.

Valet sker genom direktdemokrati, vilket betyder att det är Sveriges Ingenjörers medlemmar som väljer vilka ledamöter som ska sitta i Ingenjörsfullmäktige. Förfarandet är likt det som är till Sveriges riksdag.

Inför valet skapar grupper av medlemmar så kallade listor. En lista ska nomineras av distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar, eller av minst 20 medlemmar förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde. Varje lista presenterar sedan ett antal valbara personer. I valet som genomförs i april vart fjärde år (nästa gång 2022) röstar medlemmarna på den lista och den person som de önskar ska företräda dem i Ingenjörsfullmäktige. Mandaten fördelas sedan enligt samma princip som används vid riksdagsvalet, jämkande uddatalsmetoden.

Senaste valet till Ingenjörsfullmäktige hölls 2018. Här nedan hittar du resultatet för mandatperioden 1 augusti 2018 – 31 juli 2022.

För dig som vill djupdyka i siffrorna finns dokument längst ner på sidan med röstsiffror och förändringar i mandat, samt en förteckning över de personer som blev invalda på respektiva listas mandat.

Mandatfördelning under 2018-2022

ABB-ingenjörerna: 2 mandat

Erfarna Civilingenjörer: 2 mandat

Ericssonlistan – The Ericsson list: 9 mandat

Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 5 mandat

Ingenjörer i Staten: 3 mandat

IT- Konsult & Innovation: 2 mandat

Jönköpingslistan: 1 mandat

Klöver Dam – kvinnligt nätverk: 7 mandat

Mera pang för pengarna: 7 mandat

Saab-listan: 3 mandat

Samhällsbyggarlistan: 2 mandat

Stockholm-Mälardalen: 3 mandat

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 2 mandat

Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 4 mandat

Sveriges Ingenjörer i Väst: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer NORR: 5 mandat

Sveriges Ingenjörer Syd: 6 mandat

Sveriges Ingenjörer Västmanland: 1 mandat

Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat

Universitet och högskolor – för Sverige som kunskapsnation: 4 mandat

Vattenfall: 2 mandat

Ökat lokalt inflytande: 4 mandat

 

Val 2022

Nästa val till Ingenjörsfullmäktige är 2022.

Hållpunkter:

Skapa listor: 25 nov 2021 – 15 feb 2022
Valet genomförs: 28 mars – 30 april 2022

I god tid inför valet kommer du att hitta information om processen och hur du gör för att bilda en lista här.

 1. Listor skapas 25 nov – 15 feb

  Listan behöver ett namn som beskriver vilka eller vad den företräder samt en kontaktperson. Fyll i detta formulär (länk till formulär) och skicka in. Den som är kontaktperson får inloggning till valplattformen Assembly voting och tillgång till Listans sida på plattformen. Här fyller kontaktpersonen i Listans programförklaring och kandidater. Listan kan max ha 30 kandidater. Justeringar i programförklaringen eller Listan på kandidater kan göras till och med den 15 februari.

 2. Intresseanmälan som kandidat på en Lista 25 nov – 15 feb

  Om du önskar kandidera tar du kontakt med önskvärd Listas kontaktperson. Förklara vem du är och varför du vill vara med på aktuell Lista. Om ni kommer överens om att du ska stå med på Listan anmäler kontaktpersonen dig som kandidat och du får du tillgång till valplattformen där du kan skapa din kandidatprofil. Observera att du bara kan kandidera i en Lista.

 3. Valberedningen granskar samtliga listor och kandidater 16 feb

  De kontrollerar att kandidaterna är valbara och att programförklaringen inte strider mot förbundets stadgar.

 4. Kandidatprofilerna slutjusteras vid behov 16 – 28 feb

  Du kan göra justeringar i din kandidatprofil ända till den 28 februari, därefter är den låst.

 5. Godkända Listor och kandidater presenteras ca 10 mars

  Slutlig röstlängd tas ut (15 mars). De som är registrerade som yrkesverksamma medlemmar den 15 mars är röstberättigade.

 6. Valet genomförs 28 mars – 30 april

  Medlemmar röstar på Lista i ett säkert digitalt röstningssystem i valplattformen Assembly Voting. Du kan också personvalskryssa om det är en speciell kandidat som du önskar lyfta fram.

 7. Valberedningen går igenom valresultatet och kontaktar invalda kandidater ca 1 – 15 maj

 8. Valresultatet presenteras för medlemmarna så snart de invalda kandidaterna är kontaktade (ca 15 maj).

 9. Nya ledamöters mandatperiod startar 1 augusti 2022 och avslutas 31 juli 2026.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om valet till Ingenjörsfullmäktige

Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som bland annat bestämmer förbundets inriktning.

Genom att rösta påverkar du vem som sitter i fullmäktige och bestämmer över prioriterade frågor för Sveriges Ingenjörer och tar beslut om att tillsätta styrelse, som är den grupp som fattar de löpande besluten. Det är din möjlighet att välja vem som ska representera dig och vad Sveriges Ingenjörer ska jobba med de kommande åren.

Valet till ingenjörsfullmäktige använder sig av ett elektroniskt röstningssystem som öppnar i god tid innan valet.

Ja, vi säkerställer att vår leverantör av valsystemet uppfyller Europarådets rekommendationer Legal, Operational and technical standards for e-voting och OSCE:s (Organization for Security and Co-operation in Europe) guidelines.

Du kan rösta flera gånger, men du har bara en röst och det är din senaste röst som räknas.

Det finns 81 mandat i fullmäktige. 

Den jämkade uddatalsmetoden innebär att jämförelsetalet för en lista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som listan redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal lottar valberedningen.

Senast uppdaterad 2021-09-21
Till toppen