Valberedning

Att sitta i valberedningen kan vara ett av förbundets viktigaste förtroendeuppdrag. Det är valberedningen som föreslår vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen och vara förbundets revisorer.

Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter, och väljs av Ingenjörsfullmäktige från de personer som är i valda i fullmäktige. Deras mandatperioder är 2 år.

Valberedningens uppdrag

Det är valberedningen som bereder förslaget till ny förbundsstyrelse samt revisorer inför beslut i Ingenjörsfullmäktige i november.

Valberedningens uppdrag är också att bereda Ingenjörsfullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till ledamöter i de centrala förtroendeuppdragen i förbundet. Vart fjärde år genomför valberedningen valet till fullmäktige.

Valberedningens arbete

Valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret (ca 8 möten per år) för att hitta de personer som är bäst lämpade för uppdraget och som tillsammans med övriga personer i styrelsen utgör en representativ grupp med bred förankring i förbundet. 

Sveriges Ingenjörers medlemmar kan under en nomineringsperiod varje vår nominera personer som de tycker skulle vara lämpliga lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen.

Teknologerna har två platser i förbundsstyrelsen, val till förbundsstyrelse och Teknologrådet görs i separata processer.

Kontakt

Ordförande

Per Tore Eidsvik (2020-2022)
Saab Surveillance
per-tore.eidsvik@saabgroup.com

Vice ordförande

Maria Guttman (2019-2021)
Volvo Cars
maria.guttman@volvocars.com

Ledamöter

Åke Holmqvist (2019-2021)
Fd Saab AB
aake.holmqvist@telia.com

Per Beremark (2020-2022)
Ingka Services AB
per.beremark@ingka.ikea.com

Anke Krönert (2020-2022)
Sandvik AB
anke.kronert@sandvik.com

Stefan Wänstedt (2020-2022)
Ericsson AB
stefan.wanstedt@ericsson.com

Karin Stihl (2019-2021)
Tieto
Karin.stihl@gmail.com

Senast uppdaterad 2020-11-25