Försäkringar

Som studentmedlem vill vi att du ska ha den grundtrygghet som gör att du kan fokusera fullt ut på studierna. I medlemskapet ingår en studentolycksfallsförsäkring och du har också möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Det ingår en studentolycksfallsförsäkring i ditt medlemskap. Det ger dig en grundtrygghet som gör att du kan fokusera på studierna. Läs mer om försäkringarna på Akademikerförsäkrings webbplats

Försäkringarna gäller maximalt till dess att du fyller 40 år. Som 40+ och studentmedlem får du en olycksfallsförsäkring i tre månader premiefritt.
Läs mer om vad som gäller för försäkringen här

Hemförsäkring

Du har möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring som ger dig ersättning om ditt hem skadas eller dina ägodelar stjäls vid inbrott. Du kan välja att teckna din hemförsäkring via Akademikerförsäkring eller If Skadeförsäkring.