Medlemsavgift

Här hittar du våra olika medlemsavgifter.

Medlemsavgift kronor/månad

Ordinarie medlem: 240 kr

Ordinarie medlem med examen föregående år: 120 kr

Ordinarie medlem med examen i år: 60 kr

Ordinarie medlem 65+: 208 kr

Medlem som är anställd utanför Norden: 120 kr

Doktorand: 120 kr

Reducerad avgift: 120 kr

Pensionär: 456 kr/år

Studerande: 180 kr/år

Akademikernas a-kassa 110 kr/månad

Hur betalar jag min medlemsavgift?

Du kan betala din medlemsavgift månadsvis via autogiro eller med inbetalningskort kvartal- eller årsvis. Du kan också välja att få avisering via e-faktura.

Här kan du läsa mer om våra betalsätt.

Reducerad avgift

Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande ordinarie medlem och blir

  • Arbetslös
  • Sjukskriven
  • Tjänstledig för till exempel studier
  • Föräldraledig

Förutsättningen är att din genomsnittliga bruttoinkomst under minst tre månader i följd är maximalt 19 000 kronor per månad.

Skriv ut och fyll i blankett för reducerad avgift, samt skicka den till Sveriges Ingenjörer.

Utlandsmedlem

Är du anställd utomlands, utanför Norden, kan du bli utlandsmedlem. Då betalar du bara halva ordinarie medlemsavgiften. Utlandsmedlemskap gäller även för dig som har haft ett gästmedlemskap i ett nordiskt land eller i Australien i tre år. Ansökan om utlandsmedlemskap görs skriftligen och ska vara undertecknad av dig.

Doktorandmedlem

För att du som redan är medlem i Sveriges Ingenjörer ska få doktorandavgift måste du kontakta förbundets medlemsservice. De uppgifter vi behöver är var du doktorerar och under vilken period. Om du inte är medlem är du välkommen att skicka in en medlemsansökan. Du anger då i ansökan att du studerar en pågående högre utbildning.

Pensionärsmedlem

För att bli pensionärsmedlem behöver du kontakta oss när din anställning upphör. Som pension räknar vi också sjukersättning som beviljats utan tidsbegränsning.

Pensionärsmedlemmar har i princip samma förmåner som yrkesverksamma:

  • Tidningen Ny Teknik (ordinarie pris 3175 kr per år)
  • Kan kontakta Rådgivningen
  • Kan utnyttja medlemserbjudanden
  • Kan delta i seminarier och andra förbundsarrangemang som inte är speciellt inriktade på yrkesverksamma

Vill du gå ur A-kassan innan fyllda 65 måste du begära utträde skriftligt.