Sveriges Ingenjörer

Kamrathjälpsfonden

Understöd till ingenjörsstudenter i behov att tillfällig ekonomisk hjälp. Det finns också möjlighet att söka bidrag till utlandsstudier.

som har varit medlemmar i Sveriges Ingenjörer i minst 6 månader före ansökan och på grund av

  • sjukdom
  • funktionsnedsättning
  • höga boendekostnader eller
  • stor försörjningsbörda

är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Viktigt! Studieintyg/ registreringsutdrag ska bifogas ansökan.

Kompletterande information, till exempel intyg eller kvitton, kan bifogas ansökan.

Ansökan ska vara inne senast den 1 oktober.

Ha alla dokument klara

Ansökning innan 1 oktober

Ansökningsformulär

Ansökan KamrathjälpsfondenAnsökan är inte öppen

Till toppen