14 myter och sanningar om LAS

Det florerar många påståenden om LAS. Sveriges Ingenjörer tycker att det är viktigt att du vet vad som är sant och vad som är myt. Därför har vi skapat Mytmanifestet där vi samlat ett antal påståenden om LAS som vi dekonstruerar genom att leverera fakta.

1. Anställningsskyddet i Sverige är extremt starkt

En ofta upprepad myt. Arbetsgivarna upprepar att anställningsskyddet är för starkt och hämmar företagens utveckling. Det stämmer inte. När OECD jämför styrkan i anställningsskyddet hamnar Sverige långt ned på listan. Av 34 länder ligger Sverige på 25:e plats.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

2. Företagen vågar inte anställa för det är omöjligt att bli av med folk

Kanske är detta den vanligaste myten. Inom LAS finns utrymme att provanställa. Tidsgränsen för en provanställning är 6 månader. Vi tycker att det borde räcka för att kunna utvärdera huruvida en medarbetare uppfyller kraven eller inte.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

3. Sist in först ut reglerna styr allt

Solklar myt. Det spelar det ingen roll att du har jobbat på en arbetsplats längre än någon annan om du inte har tillräckliga kvalifikationer för att klara av att utföra den personens uppgifter.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

4. Turordningsreglerna hindrar företagen från att behålla nyckelpersoner

Också en myt. Det är arbetsgivarna som bestämmer vilken kompetens som behövs för att ett företag ska fortsätta utvecklas och vara konkurrenskraftigt. Lagen kräver tillräckliga kvalifikationer. Är det nyckelpersonerna som har rätt kompetensnivå för att utföra företagets uppgifter, så är det nyckelpersonerna som blir kvar. Dessutom finns möjligheten att träffa avtalsturlistor där man frångår turordningsregeln. Ja, det är också att följa LAS som är en flexibel lag.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

5. Småföretagare vågar inte anställa eftersom det är omöjligt att bli av med folk

Det är synd om småföretagarna uppfattar lagen så strikt. Vi tror att det bygger på missförstånd och viss okunskap. Småföretagare kan undanta två personer som anses vara av särskild vikt för företagets utveckling. Dessutom är det ur rättslig synvinkel mycket lätt att säga upp anställda på grunda av arbetsbrist.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

6. Så länge som det finns fler nyanställda efter dig än vad arbetsgivaren behöver säga upp är du säker

Nej, även detta är en myt. LAS bygger på tre principer: anställningstid, ålder och tillräckliga kvalifikationer. Allteftersom olika fall prövas i Arbetsdomstolen har det skett en förskjutning mot betydelsen av tillräckliga kvalifikationer. Faktum är att domarna gått i en mer arbetsgivarvänlig riktning. Lärdomen är att vi alla bör se till att hålla vår kompetens uppdaterad och relevant genom hela arbetslivet.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

7. Äldre arbetstagare bemödar sig inte att utvecklas i jobbet (Den ena av de så kallade inlåsningseffekterna)

Myt. Arbetsgivarna hävdar nu och då att äldre arbetstagare inte längre är intresserade av att utvecklas, bara för att LAS tryggar deras anställning. Ingenjörer är nyfikna av naturen och det är oftast anledningen till att de ville bli ingenjörer från början – att förstå den värld vi lever i. För våra medlemmar, särskilt de äldre, är det istället företagens konkurrensklausuler som skapar de verkliga inlåsningseffekterna.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

8. Missnöjda arbetstagare stannar ändå kvar på sin arbetsplats för att de är rädda att förlora sin plats i turordningen (Den andra av de så kallade inlåsningseffekterna)

Nej. Även detta är en myt. Våra medlemmar har sällan problem att hitta ett nytt arbete. För ingenjörer är det snarare anställningsavtalens stränga konkurrensklausuler som hindrar dem från att gå vidare eller starta eget. En civilingenjör med specialistkompetens kan bli satt i karantän i ett år. Under denna tid förloras kontakter och kunskaper blir inaktuella. Konkurrensklausuler är verkliga inlåsningseffekter och de drivs av företagen själva.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

9. Anställningsrisken leder till att unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden

Nej. Detta är också en myt. Arbetsgivaren har möjligheten att anställa på ett vikariat, erbjuda en provanställning eller en visstidsanställning på upp till två år. Vi tror även att alla dessa anställningsformer räcker för att kunna utvärdera om dessa personer uppfyller kraven eller inte. Dessutom ger anställning alltid yrkeserfarenhet.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

10. LAS är en gammal och stelbent kvarleva från 1970-talet

Myt. LAS som den ser ut idag kom till 1982 (och den bygger på äldre lagstiftning från 1974), men lagen är medvetet skriven för att kunna utvecklas med tiden. Det är därför man behöver läsa domarna från Arbetsdomstolen för att kunna utröna vad det är som gäller. Dessutom är LAS semidispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala bort eller ersätta delar av lagstiftningen genom kollektivavtal.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

11. Den stela arbetsrätten leder till att företag flyttar produktionen utomlands

Även detta är en myt. Forskningen visar att företag flyttar produktion utomlands av framförallt ekonomiska skäl. Det blir helt enkelt billigare att göra nedskärningar i uppsägningarnas lågprisland Sverige.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

12. Ribban för att säga upp på personliga skäl är för hög

En flitigt använd myt. Vi som dagligen förhandlar uppsägningar vet att det är relativt enkelt att säga upp personer som inte sköter sitt arbete. Majoriteten av de mål som kommer upp i Arbetsdomstolen vinns av arbetsgivarsidan. Föreställningarna är alltså högst överdrivna.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

13. Lagen om anställningsskydd leder till felrekryteringar och därmed ökade kostnader

En myt, förstås. Arbetsgivarna har god kontroll över är hur de rekryterar. Risken att det överhuvudtaget blir felrekryteringar kan minskas genom att ta referenser, kompetens- och personlighetstester, utvärdering av inlämnade arbetsprover och genom att låta slutkandidater lösa arbetsrelaterade uppgifter. Arbetsgivaren har många verktyg för att lösa bekymret med osäkerhet.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

14. LAS är ett nödvändigt regelverk för att behålla balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden

Detta är helt sant. För det behöver finnas en balans mellan risken och ansvarstagandet. Och den balansen kan bara uppnås med två jämbördiga parter.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Mytmanifestet som affisch

Vi vill gärna att du hänger upp Mytmanifestet på din arbetsplats, tar en bild, lägger ut på Instagram med meningen ”Nu hänger #mytmanifestet uppe på GKN (din arbetsplats) i Trollhättan (din stad)” och taggar @sverigesingenjorer. Eller så tar du bilden, skriver var den är tagen och skickar till mytmanifestet@sverigesingenjorer.se så lägger vi ut den hos oss.

Här kan du ladda ned ditt eget mytmanifest för att skriva ut och sätta upp på din arbetsplats. Vilken färg föredrar du? Vi har mytmanifestet i svartvit, orange, blå och rosa.

Mytmanifestet som flyer

Senast uppdaterad 2019-01-09